0

Learn Vuforia SDK via Unity API

Trong bài viết này, tôi xin trình bày về Augmented Reality(AR) và cụ thể là kết hợp Unity với thư viện Vuforia tạo ra ứng dụng AR cơ bản.

Trước hết Augmented Reality(AR) là gì? Đó là những thành phần view được máy tính tạo thêm nhằm bổ sung thông tin cho những yếu tố, sự vật trong thực tế, ví dụ như thêm các thành phần âm thanh, đồ họa, GPS,... Suy rộng hơn thì AR là một phần của Mediated Reality (view thực tế sẽ được điều chỉnh, có thể loại bỏ hoặc thêm vào nhằm mục đích tăng nhận thức cho người xem).

Vuforia được phát triển bởi Qualcomm là một trong những thư viện AR phổ biến hiện nay. Với việc hỗ trợ đa nền tảng: Android, iOS, Unity cùng với phương thức quản lý, cơ sở dữ liệu dễ sử dụng thì Vuforia chính là những gì bạn cần nếu muốn tìm hiểu về AR. Sau đây tôi sẽ trình bày cách tạo một ứng dụng AR đơn giản sử dụng Unity với Vuforia API.

https://developer.vuforia.com/resources/sdk/unity Đầu tiên, lên trang developer của vuforia để download SDK cho Unity về, sau đó import vào Unity Editor. Sau khi import, cửa sổ Project sẽ có những thư mục như hình dưới: IMG_18112014_212811.png

Phần tiếp theo bạn cần làm là tạo một Device Database. Vuforia quản lý các pattern theo Target Manager, mỗi đối tượng cần nhận diện hay augment sẽ là một target (Target có thể là ảnh, cube, cylinder) và một tập hợp những target trong cùng một hoàn cảnh tạo thành một Database. Bạn hãy vào phần tab Target Manager, tạo một Database và thêm một số target như hình dưới: Capture.png

Sau đó, tải Database về máy và import vào Unity. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một scene mơi, bạn hãy xóa Main Camera được tạo sẵn vào kéo prefab ARcamera vào scene, đồng thời tạo instance cho prefab Image Target vào scene, đặt Texture cho target đó là một trong những ảnh mình đã tạo ở database trước. Tạo 1 object(chẳng hạn như Cube) rồi gán nó là con của Image target, như hình dưới: Capture1-1024x635.png

Test: build ra device, đưa camera sao cho lấy hỉnh đã đặt sẵn, nếu xuất hiện hình cube => chương trình chạy đúng. Link file build: https://www.dropbox.com/s/pd52c6x5a2yihl9/test.apk?dl=0

Trên đây là các bước để làm quen với Vuforia nói riêng cũng như Augmented Reality nói chung. Để thực sự hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, bạn cần tìm hiểu thêm về các lĩnh vực nền tảng như Pattern Recognition, Computer Vision,...


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.