+1

Kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công nên sử dụng khi nào?

23manual_Automatic.jpg

Sự khác biệt là gì?

Kiểm thử phần mềm là một miền rất lớn, nhưng nó có thể được phân loại thành hai miền: kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.

Cả hai thử nghiệm thủ công và tự động đều có những mặt lợi và bất lợi. Đó là giá trị để biết sự khác biệt, khi sử dụng một trong hai cho kết quả tốt nhất.

Trong kiểm thử thủ công, trường hợp thử nghiệm được thực hiện bằng thủ công (bởi một con người) mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ từ các công cụ hoặc các kịch bản. Nhưng với kiểm thử tự động, trường hợp thử nghiệm được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ, kịch bản, và phần mềm.

Thử nghiệm là một phần không thể thiếu của bất kỳ dự án phần mềm thành công. Các loại thử nghiệm (bằng thủ công hoặc tự động) phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm cả các yêu cầu của dự án, ngân sách, thời gian, chuyên môn, và phù hợp. Ba yếu tố quan trọng của bất kỳ dự án là thời gian, chi phí và chất lượng - mục tiêu của bất kỳ dự án thành công là để giảm chi phí và thời gian cần thiết để hoàn thành nó thành công khi duy trì chất lượng đầu ra. Khi nói đến thử nghiệm, một loại có thể đạt được mục tiêu này tốt hơn khác.

Kiểm thử thủ công và Kiểm thử tự động: những ưu và nhược điểm

Ưu_nhuocdiem.jpg

Kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động bao gồm hai khu vực rộng lớn.

Trong mỗi loại, các phương pháp thử nghiệm cụ thể có sẵn, chẳng hạn như kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp màu trắng, tích hợp kiểm thử, thử nghiệm hệ thống, kiểm thử hiệu suất, và thử tải . Một số trong những phương pháp phù hợp hơn để kiểm thử thủ công, và một số được thực hiện tốt nhất thông qua tự động hóa. Dưới đây là một so sánh ngắn gọn của từng loại, cùng với một số ưu và khuyết điểm:

Kiểm thử thủ công Kiểm thử tự động
• Kiểm thử thủ công là không chính xác tại mọi thời điểm do lỗi của con người, do đó nó là ít đáng tin cậy. • Tự động thử nghiệm là đáng tin cậy hơn, vì nó được thực hiện bởi các công cụ hoặc các kịch bản.
• Kiểm thử thủ công tốn thời gian. • Tự động thử nghiệm được thực hiện bởi các công cụ phần mềm, vì vậy nó là nhanh hơn so với một phương pháp thủ công đáng kể.
• Đầu tư là cần thiết cho nguồn nhân lực. • Đầu tư là cần thiết cho công cụ kiểm thử.
• Kiểm thử thủ công chỉ là thực tế khi các trường hợp thử nghiệm đang chạy một lần hoặc hai lần, và thường xuyên lặp đi lặp lại không cần thiết. • Tự động thử nghiệm là một lựa chọn thực tế khi các trường hợp thử nghiệm được chạy liên tục trong một thời gian dài.
• Kiểm thử thủ công cho phép con người quan sát, có thể hữu ích hơn nếu mục tiêu là người dùng thân thiện hoặc cải thiện trải nghiệm của khách hàng. • Kiểm thử tự động không đòi hỏi sự quan sát của con người và không thể đảm bảo thân thiện với người hoặc trải nghiệm khách hàng tích cực.

manual_Automatic.jpg

Nên sử dụng kiểm thử thủ công và thử nghiệm tự động khi nào?

Tóm lại, kiểm thử thủ công là phù hợp nhất với các khu vực / kịch bản sau đây:

• Kiểm thử thăm dò: Đây là loại kiểm thử đòi hỏi phải thử nghiệm của kiến thức, kinh nghiệm, phân tích / logic kỹ năng, sáng tạo và trực giác. Xét nghiệm này được đặc trưng bởi các tài liệu ở đây kém bằng văn bản kỹ thuật, hoặc một thời gian ngắn để thực hiện. Chúng ta cần những kỹ năng của con người để thực hiện quá trình kiểm thử trong kịch bản này.

• Usability Testing: Đây là một lĩnh vực mà bạn cần để đo độ thân thiện, hiệu quả, hoặc thuận tiện phần mềm hoặc sản phẩm cho người dùng cuối. Ở đây, quan sát con người là yếu tố quan trọng nhất, do đó, một phương pháp thủ công là một lợi thế.

• Kiểm thử Ad-hoc: Trong kịch bản này, không có phương pháp cụ thể. Nó là một phương pháp hoàn toàn không có kế hoạch kiểm thử nơi sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc của các thử nghiệm là yếu tố quan trọng duy nhất.

Kiểm thử tự động là lựa chọn ưa thích trong các lĩnh vực / kịch bản sau đây:

• Kiểm thử hồi quy: Ở đây, kiểm thử tự động là phù hợp vì các thay đổi mã thường xuyên và khả năng chạy các hồi quy một cách kịp thời.

• Kiểm thử tải trọng: tự động kiểm thử cũng là cách tốt nhất để hoàn thành các thử nghiệm có hiệu quả khi nó đi kèm để tải thử nghiệm.

• Thực hiện lặp đi lặp lại: Thử nghiệm mà đòi hỏi phải thực hiện lặp đi lặp lại một công việc được tự động tốt nhất.

• Thử nghiệm tính năng: Tương tự như vậy, thử nghiệm mà đòi hỏi sự mô phỏng của hàng ngàn người dùng đồng thời đòi hỏi tự động hóa.

Biết được những ưu và nhược điểm của mỗi loại kiểm thử thủ công hay kiểm thử tự động, bạn có thể tìm thấy những phương pháp tốt nhất trong bất kỳ tình huống thử nghiệm đưa ra và đạt được chất lượng đầu ra cho ngân sách và thời gian của bạn.

Bài viết được tham khảo ở nguồn: https://www.apicasystem.com/blog/automated-testing-vs-manual-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.