+2

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

Vẫn là tâm sự của backend developer trong 1 lần gặp nạn.

Thông tin từ facebook: là những thông tin như bạn bè, giới tính, email, ngày sinh, độ tuổi, bài viết… Rồi trong thông tin bài viết lại có thêm các thông tin như người like, comment... Sử dụng: Về việc sử dụng thì hầu như là không giới hạn mục đích, nhưng từ phía facebook thì cần mình phải đảm bảo việc sử dụng là cần thiết trong, không thu thập phát tán thông tin người dùng.

Mình giới thiệu về thông tin và công cụ mình sử dụng trong quá trình thực hiện để lấy được dữ liệu từ phía facebook

Graph API explorer

Graph API để lấy thông tin từ facebook Công cụ hỗ trợ việc viết và test thử các request sử dụng Graph API. Sử dụng Graph API explorer tại đây https://developers.facebook.com/tools/explorer/

Các dữ liệu nhận từ facebook

Các dữ liệu không cần facebook review: public_profile (id, cover, name, first_name, last_name...), email, user_friends Các dữ liệu cần facebook review: user_about_me, user_birthday, user_likes, user_posts, user_photos...

App Console

Ngoài việc tích hợp source code ra thì mọi vấn đề liên quan đến phát triển ứng dụng sử dụng các API của facebook đều được thao tác trên này.

Menu

Setting

Việc tích hợp source code nhìn chung là chẳng gặp khó khăn gì nhưng mà rồi mình vẫn gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác

Lấy được thông tin của mình nhưng không lấy được thông tin của người khác

Code có thể có lỗi nhưng trong trường hợp này code không có lỗi Vấn đề mình gặp phải là app được xem là đang trong giai đoạn phát triển nên chỉ có những thành viên như administrator, developer, tester mới có thể đăng nhập và lấy được thông tin cần phải được facebook review của các user đó. Vậy nên trong giai đoạn này phải chỉ định các tài khoản có thể tương tác được với app. Add các roles liên quan để có thể sử dụng app trong giai đoạn phát triển ở đây (Menu > Roles)

Người không thuộc nhóm phát triển sử dụng app

Lúc này thì những dạng thông tin cần phải được facebook review thì không thể lấy được mà cần phải submit yêu cầu lấy về thông tin đó với facebook. Việc submit các thông tin để facebook duyệt thường thì sẽ bao gồm việc chọn lý do sử dụng thông tin đó và trình bày các bước để sử dụng được chức bằng 1 đoạn văn ngắn gọn và một đoạn video quá trình thao tác. Một form submit yêu cầu app review

Có thể facebook sẽ đánh fail một vài lần yêu cầu app review nhưng cứ điều chỉnh để các mô tả, video để trình bày dễ hiểu và thuyết phục hơn. Và facebook cũng sẽ review một cách rất là có tâm, có feedback rõ ràng, thậm chí có thể giúp report bug trong ứng dụng và việc của mình chỉ là làm tốt hơn.

Chưa kết thúc. Đó vẫn chỉ là điều kiện đủ Điều kiện cần thì đây

Privacy Policy và App Icon

Muốn được facebook review thì trước đó phải cung cấp 2 thứ bắt buộc là Privacy Policy URL và app Icon.(Setting>Privacy Policy URL và App Icon) App icon thì mở paint ra và vẽ thôi. Còn Privacy Policy, bản thân mình thì không biết gì về vụ này cả. Vậy phải làm gì với cái này đây? Google cho chúng ta một vài gợi ý sau Với các gợi ý trên mình nghĩ là bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho privacy policy

Sau khi hoàn thành cả phần code nữa thì tới đây có vẻ như mọi thứ cũng đã hoàn thành để app có thể sử dụng thông tin từ facebook Hy vọng phía trước vẫn sẽ có thêm kiếp nạn để chia sẽ với mọi người 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.