0

[iOS]: Tăng tốc với Xcode Behaviors

Tăng tốc với Xcode Behaviors

Xcode Behaviors có thể thay đổi cách Xcode phản ứng với các sự kiện nhất định. Các hành vi mặc định giúp bạn bằng cách hiển thị ví dụ trình điều hướng gỡ lỗi khi nhấn điểm dừng, nhưng chúng có thể tăng tốc cho bạn nhiều hơn nữa. Một danh sách các behaviors không được bật theo mặc định, điểm bắt đầu là tab behavior có thể được tìm thấy trong các tùy chọn Xcode có thể được mở bằng cmd + , hoặc sử dụng menu Xcode -> Preferences.

1. Mở bộ điều hướng sự cố cho các lỗi xây dựng

Đáng ngạc nhiên, nhưng sự thật là trình điều hướng sự cố theo mặc định không mở khi quá trình xây dựng không thành công. Kết quả của việc này là bạn tự điều hướng đến vấn đề điều hướng để xem có gì sai. Bằng cách điều hướng đến nhật ký hiện tại, bạn thậm chí có thể nhanh chóng lọc các lỗi để xem có gì sai.

2. Mở Bộ điều hướng kiểm thử cho các lỗi test

Khi thử nghiệm thất bại, bạn muốn điều hướng đến thử nghiệm đó và chạy lại khi bạn đã sửa nó. Điểm khởi đầu để điều hướng đến kiểm thử thất bại là Test Navigator.

3. Bắt đầu gỡ lỗi trong một tab mới

Bạn có thể viết code của bạn và chạy ứng dụng của bạn để kiểm tra tính năng của bạn. Một điểm dừng hoặc sự cố xuất hiện không phải lúc nào cũng là điều bạn đang chờ đợi.

Bằng cách mở một tab mới khi ứng dụng đang chạy của bạn tạm dừng, bạn chỉ cần kết thúc phiên gỡ lỗi và quay lại tệp làm việc của mình bằng cách đóng tab. Bạn có thể làm chính xác như vậy khi ứng dụng của bạn tạm dừng để kiểm tra.

4. Kết luận

Đó là những mẹo giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho mọi vấn đề sắp tới.

Vậy là bài viết của mình đến đây là hết 😁. Hy vọng rằng, điều này sẽ giúp bạn trong việc code hiệu quả hơn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. 😃


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.