Interactive Cloth and Character Joint in Unity3d

I. Character Joint Chủ yếu được sử dụng cho hiệu ứng Ragdoll. Và ở đây tôi cũng chỉ dừng lại ở việc tạo hiệu ứng Ragdoll. Vậy tôi sẽ sử dụng hiệu ứng này khi nào? Tôi sẽ sử dụng hiệu ứng này cho nhân vật khi bị ngã, bị bắn chết... và kết quả tôi sẽ nhận được những tư thế ngã, chết rất tự nhiên của nhân vật.

Điều kiện để sử dụng được hiệu ứng này thì nhân vật của chúng ta cần ở dạng T-stand. Bạn có thể tham khảo nhân vật trong link: https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/4696

  • Để tạo vào GameObject -> Create Other -> Ragdoll. Sau khi hộp thoại Create Ragdoll hiện ra, kéo tất cả các xương của nhân vật trên Hierachy vào Ragdoll tương ứng. Lúc này các Character joint sẽ tự động đính kèm và liên kết trên nhân vật. Bạn cũng có thể tự điều chỉnh các thông số Character joint cho phù hợp. Chi tiết hơn bạn có thể truy cập vào địa chỉ sau để biết thêm. http://docs.unity3d.com/Manual/class-CharacterJoint.html .

6-CharacterJoint-220x300.jpg

II. Interactive Cloth

Là một Component mô phỏng hành vi cloth trên mesh. Nó ứng dụng mô phỏng hành vi của áo mặc trên người nhân vật, hay một lá cờ, hay mái tóc, ... Có thể tưởng tượng như một Plane cứng nhắc, nhờ sử dụng Interactive Cloth, Plane đó sẽ trở nên mềm mại như một miếng vải. Tham khảo thuộc tính chi tiết với link sau: http://docs.unity3d.com/Manual/class-InteractiveCloth.html.

*) Cùng tôi thử làm một demo nho nhỏ để hiểu hơn, dễ tưởng tượng hơn về Interactive Cloth.

  1. Tìm một cái texture với mục đích làm material cho đối tượng mà chúng ta muốn demo và import vào project. 1-Search-Texture-300x172.jpg 2-ImportTextures-300x193.jpg

  2. GameObject -> Create Other -> Cloth. Sau đó tạo 4 Object Cube như hình. Cho thêm cái Directional Light cho sáng sủa. 5-Attact-Collider-300x165.jpg

Chọn đối tượng InteractiveCloth trong Hierachy, Tạo 4 phần tử Attached Colliders trong Inspector và đính kèm 4 cube xung quanh đã tạo tới Attached Colliders.

Nhấn Play và kiểm nghiệm.

Dưới đây là link download demo của tôi(Sử dụng interactive cloth cho áo và ragdoll khi nhân vật bị trúng đạn ). Tôi đã kết hợp cả Ragdoll và Interactive Cloth. Mời các bạn tham khảo.(On Mac, Linux, Window, Web): https://dl.dropboxusercontent.com/u/138947740/T8/Build.zip