0

In-app Billing trong android - làm giàu không khó : Part 3 - Testing

Helu mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại chủ đề tích hợp thanh toán trong ứng dụng android với nội dung cuối cùng: kiểm thử quá trình thanh toán trong ứng dụng như thế nào?

Tất nhiên, một nguyên tắc cơ bản khi thực hiện những tác vụ liên quan đến tiền bạc là phải thật chính xác và bảo mật, trước khi publish, chúng ta phải hoàn thành kiểm thử một cách thật cẩn thận, Google Play Console cũng đã cung cấp một số công cụ để hỗ trợ chúng ta có thể làm được điều này:

  1. Kiểm thử quá trình mua hàng, cho phép một số người dùng (được chỉ định), có thể gọi là tester, sử dụng ứng dụng đã được publish của bạn, thực hiện các thao tác mua hàng ảo, tức là vẫn có thể mua được hàng như không bị trừ bất kì khoản phí nào.
  2. Kiểm thử với các phản hồi trạng thái thanh toán tĩnh từ Google Play, để có thể kiểm thử trong quá trình tích hợp dịch vụ.

Để có thể thực hiện được quá trình kiểm thử, ứng dụng của bạn phải được xuất bản trên kênh alpha hoặc beta của Google Play, mất khoảng tầm vài tiếng để sau khi hoàn thành xuất bản thì ứng dụng mới có thể sẵn sàng cho việc kiểm thử thanh toán. À như mình nói ở trên, bạn cũng phải cấp quyền cho user mà bạn muốn cho phép kiểm thử bằng việc thêm họ như một tester trong Google Play console, user này cũng cần phải có tài khoản thanh toán quốc tế (như visa)

Testing In-app Purchases

Sau khi hoàn thì việc tích hợp thanh toán vào ứng dụng, xuất bản thành công trên Google Play, lúc này chúng ta có 2 lựa chọn cho việc kiểm thực việc giao dịch trong ứng dụng của mình:

  1. Giao dịch ảo: cho phép user là tester (user được bạn cho phép kiểm thử) được thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng, tuy nhiên không bị trừ tiền.
  2. Giao dịch thật: trường hợp này, mọi user thông thường đều có thể thực hiện các giao dịch mua hàng với thanh toán thật, tức là tiền sẽ bị trừ sau khi user thực hiện mua hàng.

Test Purchases (In-app Billing Sandbox)

Thực hiện giao dịch ảo là cách tốt nhất để kiểm thử dịch vụ thanh toán trong ứng dụng của bạn, user sẽ có đầy đủ mọi tác vụ như mua hàng, thanh toán, gia hạn .. mà không bị khấu trừ vào tài khoản,

Setting up test purchases

Việc thiết lập kiểm thử mua hàng cũng rất đơn giản, bất kì tài khoản Google nào cũng có thể trở thành một tài khoản tester, và bất tài khoản tester nào cũng có thể thực hiện thanh toán ảo. Đầu tiên, bạn phải xuất bản ứng dụng của mình, sau đó là thêm các sản phẩm (vật phẩm, dịch vụ ..) thông qua Google Console, có một điều là bạn có thể thêm các sản phẩm trước cả khi xuất bản ứng dụng của mình. Tiếp theo, thiết lập những tài khoản tester cho ứng dụng, vào Settings > Account details, trong lựa chọn License Testing, thêm Gmail accounts với quyền testing . Chi tiết hơn bạn có thể tham khảo Setting Up for Test Purchases

Test purchases and developer account

Details of purchase flow

Testing payment methods

Canceling completed test purchases


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.