0

[Hướng dẫn] Tạo text với chất liệu bánh và mứt(P2)

Nguồn: http://design.tutsplus.com/tutorials/create-a-marvelously-british-scone-text-effect-in-adobe-photoshop--cms-23867

Phần 1: https://viblo.asia/tranthihonggam1011/posts/YAQrMJQrR40E

alt

11. Style cho layer mứt

Click đúp lên layer copy 4 và áp dụng các bước sau

Bước 1

Add Bevel and Emboss với các cài đặt sau

 • Size: 18
 • Soften: 1
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 166
 • Altitude: 69
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

alt

Bước 2

Add Texture với cài đặt sau:

 • Pattern: Clouds
 • Depth: 20%

alt

Cài đặt này sẽ làm nổi và tạo độ bóng cho mứt:

alt

12. Style cho layer mứt thứ 3

Copy và paste layer style của layer "4 copy" vào layer 4 copy 2, và click đúp vào layer 4 copy 2 để thay đổi giá trị như bên dưới:

Bevel & Emboss

 • Size: 15
 • Angle: -14
 • Highlight Mode - Opacity: 30%

alt

Cài đặt này sẽ làm mứt sáng hơn theo chiều ánh sáng

alt

13. Style cho layer mứt thứ 4

Copy và paste layer style của layer "4 copy" vào layer 4 copy 3, và click đúp vào layer 4 copy 3 để thay đổi giá trị như bên dưới:

Bước 1

Bevel & Emboss

 • Size: 29
 • Angle: 45
 • Highlight Mode: Screen
 • Opacity: 90%

alt

Cài đặt này sẽ làm cho layer cuối này sáng hơn

alt

13. Stlye cho phần viền của mứt

Click đúp vào layer 4 copy 4 và áp dụng cài đặt cho layer style như sau:

Bước 1

Cài đặt Bevel & Emboss với:

 • Size: 24
 • Soften: 9
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: -22
 • Altitude: 64
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

alt

Bước 2

Cài đặt Contour:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Check the Anti-aliased box

alt

Bước 3

Style này sẽ ở cạnh bên phải và bên dưới cùng của mứt. Copy và paste layer style này đến layer 4 copy 5

alt

Bước 4

Click đúp layer 4 copy 5 và thay đổi Value Angle của Bevel and Emboss bằng 112

alt

Style này là của viền bên trái và trên cùng của mứt

alt

15.Tạo vụn bánh mì

Bước 1

Tạo 1 text work path yum, và tạo layer mới dưới layer 1, đặt tên layer là Crumbs, và stroke path với brush Crumbs

alt

Click đúp lên layer Crumbs và áp dụng style sau:

Bước 2

Thêm cài đặt cho Bevel and Emboss:

 • Depth: 275
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode - Color: #4f3e34
 • Shadow Mode - Color: #aa998b

alt

Bước 3

Thêm Contour với:

 • Check the Anti-aliased box.

alt

Bước 4

Thêm texture với:

 • Pattern: Bread Texture

alt

Bước 5

Thêm Pattern Overlay:

 • Pattern: Bread Texture

alt

Bước 6

Thêm Drop shadow với:

 • Opacity: 30%
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 99

alt

Kết quả của việc style layer Crumbs

alt

16. Tạo 3D

Bước 1

Tạo đường kiến bò quanh layer 1, 2

Tạo layer mới dưới layer Crumbs, fill vùng kiến bò với Foreground color

alt

Bước 2

Dùng công cụ Scale Transform Mode và áp vào Layer 1, với độ thu nhỏ là 99% cả chiều cao và chiều rộng

alt

Bước 3

Sử dụng tổ hợp phím tắt Alt-Control-Shif-T để dùng tạo 2 layer vừa được scale và gom 3 layer đó lại đặt tên nhóm là 3D

alt

17. Style cho phần 3D

Copy và paste style layer của layer Crumbs cho layer Group 3D, và click đúp lên layer đó để định nghĩa:

Bước 1

Bevel & Emboss

 • Size: 5
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #bf9876

alt

Bước 2

Texture

 • Check the Invert box

alt

Bước 3

Drop Shadow

 • Opacity: 15%
 • Distance: 12
 • Size: 6

alt

Kết quả

alt

18. Tạo bóng đổ nâng cao

Bước 1

Tạo vùng kiến bò quanh layer 1, 2 với nội dung text yum

Tạo layer mới dưới nhớm layer 3D và đặt tên là Shadow

Fill đầy vùng kiến bò với layer mới với màu #4b4845. và convert nó thành Smart Object

alt

Bước 2

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt Radius = 3.5

alt

Bước 3

Thay đổi thuộc tính Blend Mode của layer Shadow thành Linear Burn và đặt Opacity = 25%. Sau đó di chuyển bóng để bạn có thể thấy nó trông tốt nhất

alt

19. Nâng cao cho màu và thêm hình ảnh

Bước 1

Thêm Gradient adjustment layer

Tạo Gradient fill với màu #f2ece6. Với Style để Radial và Scale = 500

Sau đó đưa layer này lên trên cùng và đặt Blend mode là Linear Burn

alt

Bước 2

Mở ảnh bánh mì và mứt ra, sử dụng công cụ Magnetic Lasso Tool hoặc công cụ nào mà bạn quen sủ dụng để chọn vùng kiến bò và ta sẽ chọn bát mứt và con dao

alt

Bước 3

Ta có thể sử dụng Refine Edge để làm mềm viền của vùng được chọn

alt

Bước 4

Copy và paste phần được chọn vào vùng làm việc. Co kéo kích thước cho phù hợp

alt

Bước 5

Thêm layer Hue/Saturation adjustment và clip nó vào layer hình ảnh

alt

Bước 6

Nhân đôi layer hình ảnh và chọn layer phía dưới

Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi thông số Lightness tới -100

Chuyển đối tượng sang Smart Object và áp dụng Gaussian Blur với Radius = 3.5, sau đó dùng công cụ Tranform để tạo bóng đổ cơ bản cho bát mứt

alt

Bước 7

Kết thúc sử dụng công cụ Sponge Tool để chuyển màu cam của con dao về màu ghi đen

alt

Tuyệt vời bài hướng dẫn đã kết thúc và đây là kết quả

alt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.