-1

Hướng dẫn tạo Crystal Reports

** 1/ Tạo Một Crystal Report đầu tiên của bạn **

Trước khi bạn học về tất cả những cái cơ bản của Crystal Report thì tốt hơn là bây giờ ta sẽ tạo thử một Crystal nhỏ một cách nhanh chóng để bạn hình dung về Crystal Report ...

Bây giờ bạn hãy mở Visual Studio và tạo cho bạn một project mới . Nó có thể tạo trong cả hai ngôn ngữ là VB.NET hoặc C# và nó có thể là một Window Application hoặc ASP.NET . Thiết kế báo cáo với Crystal Report là một kiểu chương trình độc lập .Những bước để làm một Crystal thì giống nhau cho cả hai kiểu chương trình ứng dụng này .

Trong Project được mở bạn chọn Project > Add New Item . Điều này sẽ làm hiện ra những dánh sách các kiểu mẫu chương trình có thể thấy . Bạn chọn kiểu trong này là Crystal Report . Nhập tên cho nó là Employee List . Hình dưới sẽ cho bạn thấy hộp hội thoại này cho một Window Application của bạn . Giờ bạn hãy click vào create để tạo một report .

alt

Khi đó hộp thoại Crystal Report Gallery sẽ xuất hiện ... Bạn hãy chấp nhận hai giá trị mặc định của nó là Using The Report Wizard và Standard và nhấn OK (Hình dưới)

alt

Bây giờ điều tiếp theo là ta phải chọn Cơ sỡ dữ liệu Xtreme bằng việc nhấn chuột vào tuỳ chọn OLE DB(ADO) (hình dưới) .

alt

Điều này sẽ làm xuất hiện một hộp thoại mới và bạn chọn trong này là Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider . Trong hộp thoại tiếp theo bạn chọn đường dẫn đến căn cứ dữ liệu Xtreme (database name phải là tên đường dẫn đầy đủ trong máy bạn ví dụ D:\Microsoft Visual Studio .NET 2005\Crystal Reports\Samples\en\Databases) . Sau đó bạn Click vào Finish .

Giờ bạn sẽ chở lại tab Data . Bạn hãy Click vào mắt Tables để bung nó ra và double vào bảng Employee (hoặc bạn có thể kéo và thả nó ) để có thể di chuyển nó qua cửa sổ mới tên là Tables In Report . Click vào Next

alt

Để hiển thị những vùng cần có trên báo cáo , bạn có thể chọn chúng tại tab Fields . Giờ bạn hãy double vào những vùng bạn chọn để chèn chúng vào cửa sổ bên phải : Trong ví dụ này Tôi sẽ chọn các vùng Employee ID , Last Name , Hire Data . Bạn sẽ thấy nó như hình dưới .

alt

Đến đây bạn có thể tiếp tục theo tác với báo cáo của bạn như nhóm lại và chọn dữ liệu để in . Nhưng đây chỉ là một ví dụ đơn giản , bạn hạy bỏ qua những tab còn lại và cứ thế nhấn Next để đến tab Style rồi nhấn Finish . Giờ bạn sẽ thấy một báo cáo của bạn sẽ thấy như hình dưới . Nếu báo cáo của bạn sử dụng trong một chương trình ứng dụng thực tế thì bước tiếp theo của bạn là bạn phải sửa đổi Form để có thể xem và in báo cáo này .

alt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.