Help learning java code by Example

Tự tìm hiểu và học java một thời gian nhưng chưa thấy lên tay được chút nào, mong các tiền bối có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giúp em cũng như những các bạn đang tìm hiểu và học java có thêm kiến thức:

  • các moudle làm việc thực tế
  • các bài tập nâng cao có thể ap dụng lâu dài
  • .... Need Code.png

Mong các tiền bối chỉ giáo. Em cảm ơn trước ạ


All Rights Reserved