+1

[Help - ASP.NET] Cách Xử lý 1 tin đăng có nhiều chuyên mục

Hi mọi người, em mới học ASP.NET MVC, em đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu web tin tức.

  1. Em muốn làm "1 tin đăng có nhiều chuyên mục" như https://viblo.asia, Không biết ở dưới database mình tạo các bảng như thế nào để có thể lưu đc 1 tin đăng có nhiều chuyên mục như thế này ạ?

ok2.PNG

ok.PNG

  1. Cách xử lý khi người dùng đăng tin, mình sẽ lưu ở Database như thế nào ạ, và cách mỗi lần người dùng nhấn "Enter" hoặc dấu "," lại xuất hiện 1 chuyên mục khác?

Nhờ mọi người giúp dùm, em cảm ơn. Chúc mọi người ngày tốt lành


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.