Hãy bắt đầu với React Native

I. React Native là gì??

Để dễ hiểu nhất mình khuyên các bạn nên vào docs: https://facebook.github.io/react-native/ và đọc để hiểu rõ hơn, tiện thể sẽ giới thiệu qua React Native là gì nhằm giúp cho những bạn lazy chuyển trang 😄

1. Build native mobile apps using JavaScript and React

React Native cho phép bạn xây dựng app mobile chỉ cần sử dụng với Javascript. Cách design giao diện cũng giống như ReactJs, nếu ai biết ReactJs rồi thì sẽ là 1 lợi thế, mà không biết cũng chẳng sao đâu 😉.

2. A React Native app is a real mobile app

Đa phần ứng dụng mobile viết bằng Javascript hiện nay sử dụng Cordova hoặc các framework xây dựng trên nền Cordova như Ionic, Sencha Touch,… Bạn có thể gọi các View giống hệt native ra tuy nhiên ứng dụng của bạn lại chỉ là một đống HTML/HTML5 và Js gói bên trong Webviews. Với React Native, nó cho phép bạn render các View của mình bằng chính true native API, bằng cách gọi chính sdk theo từng nền tảng để build ứng dụng.

3. Don't waste time recompiling

Với React Native bạn có 3 lựa chọn để Reload lại app:

 • Reload: sẽ load lại tất cả
 • Hot Reloading: Sẽ tự động compile, chỉ thay đổi giao diện đang code, ta sẽ không cần mỗi lần code 1 đoạn lại phải Reload.
 • Debug server host & post for device: để làm kết nối bằng cách này ta cần thông qua địa chỉ Ip ( 2 máy cần phải có cùng giải mạng ). Đầu tiên bạn vào Dev Setting kéo xuống 1 chút sẽ thấy dòng Debug server ..., khi đó nó sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ IP:port. Ví dụ mình đang run với ReactNative với cổng là 8081 và địa chỉ Ip là 192.168.0.100 thì mình cần phải nhập 192.168.0.100:8081. Sau khi đã kết nối nó cũng tương tự như Hot Reload nhưng bạn không cần phải cắm dây nối như Hot Reload nữa mà thông qua (wifi).

4. Use native code when you need to

Được gọi là Native nhưng mình thấy không đúng lắm, giữa Android và Ios vẫn có những chỗ chất riêng của nó, khi cần mình sẽ cần phải custom riêng 2 cái đó riêng ra. Vậy nên bạn cần phải hiểu về UI của Ios và Android.

II. Cài đặt môi trường.

Giới thiệu như vậy chắc mọi người cũng hiểu qua về React Native là gì rồi nhỉ 😄, trước khi tạo 1 App cơ bản thì mình cần cài đặt môi trường trước nhá.

1. Node và Java Development Kit

React Native sử dụng Node.js, một JavaScript runtime, để xây dựng mã lệnh JavaScript của bạn. React Native cũng yêu cầu một phiên bản mới nhất của Java SE Development Kit (JDK) để chạy trên hệ điều hành Android.

Linux

 • Cài đặt curl: sudo apt install curl

 • Cài đặt Nodejs:

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

  sudo apt install -y nodejs

 • Cài đặt Java:

  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

  sudo apt update; sudo apt install oracle-java8-installer

  java -version

  Bạn có thể set java8 làm mặc định: sudo apt install oracle-java8-set-default

Windows

 • Đầu tiên cần cài đặt Chocolatey bằng cách sử dụng các hướng dẫn trên trang https://chocolatey.org/

 • Cài đặt Node.js nếu bạn chưa có hoặc có phiên bản cũ hơn 4. Chạy lệnh sau với quyền Administrator (kích chuột phải vào Command Prompt và chọn “Run as Administrator”):

  choco install -y nodejs.install

 • Cài đặt Python 2: choco install -y python2

 • Cài đặt JDK: choco install -y jdk8

MacOS

 • Cài đặt Homebrew bằng cách sử dụng các hướng dẫn trên trang https://brew.sh/. Sau đó cài đặt Node.js bằng cách thực hiện các lệnh sau qua Terminal

  brew install node

 • Cài đặt watchman, một chương trình theo dõi tập tin từ Facebook:

  brew install watchman

2. Cài đặt react native CLI

3. Cài đặt môi trường phát triển trên Android

Các bạn có thể vào trang https://developer.android.com/studio/install để cài đặt sao cho phù hợp với HĐH của mình.

Ở đây mình sử dụng Linux nhá! 😄

Sau khi cái bạn tải bản .zip về rồi các bạn hãy unzip nó ra. Sau đó vào thư mục android-studio/bin/ các bạn chạy lệnh ./studio.sh

Sau đó bạn cứ ấn Yes nhá 😉.

III. Tạo một ứng dụng đơn giản.

Để không bị nhàm chán ta sẽ đi vào 1 ví dụ để các bạn hiểu hơn về ReactNative là gì. Ở đây mình sẽ tạo 1 app đọc truyện cơ bản 😄

Các bạn vào Terminal vào gõ các lệnh này nhá:

 • react-native init MyApp
 • cd MyApp
 • react-native start

Các bạn luôn cần phải mở 1 tab để server chạy.

Sau đó mình cần phải tạo file sdk, các bạn vào thư mục android và tạo file local.properties với nội dung như sau nhá:

sdk.dir = /home/myComputer/Android/Sdk

Note: myComputer là tên mà bạn đặt cho máy tính của mình nhá, bạn có thể vào theo đường dẫn home và xem!

Sau khi đã xong mọi thứ bạn hay mở 1 tab mới trên Terminal và run nó nào, à quên trước khi run các bạn cần kết nối với thiết bị. Bạn nào dùng máy ảo thì sử dụng Android Studio tạo 1 máy ảo nên nhá, còn ai sử dụng máy thật kết nối thì cần phải bật Developer options lên.

B1: Nếu bạn sử dụng Android thì hãy vào theo đường dẫn sau: Setting -> About phone -> Build Number.

B2: Các bạn nhấn vào Build Number khoảng 7 lần để thấy điều lạ xảy ra 😉. Sau khi thành công thì sẽ có giao diện như sau:

B3: Bật USB debugging

Sau khi mọi thứ đã xong mình chạy nó thôi nào 😉:

 • react-native run-android

Nếu bạn làm đúng như mình thì sẽ có kết quả như này nhá:

Để cho chắc chắn bạn nên cài đặt adb để xem đã kết nối thiết bị chưa nhá:

 • sudo apt install adb
 • adb devices

Như mình đã nói ở trên bạn có thể chọn bất cứ cách nào để debugg, ở đây mình chọn Hot Reloading nhá, đối với máy ảo các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+M còn đối với Android các bạn lắc máy của mình nhá 😄.

Bây giờ ta cùng bắt đầu tạp app đầu tiên của mình nhá, các bạn mở project lên và chú ý 2 file đó là App.jsindex.js nhá. ĐƠn giản là ở đây file index.js gọi đến App.js và ở App có hiển thị nội dung như bạn thấy ở device.

Đầu tiên trước khi bắt đầu ta nên tạo 1 components folder để chứa các component lại với nhau. Ở bài này trước tiên các bạn hãy làm theo mình nhá!

Sau đó các bạn tạo file ListItems.js:

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, View, FlatList} from 'react-native';

import Item from './Item.js';
import { data } from '../data/data'

export default class App extends Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <FlatList 
          data={ data }
          keyExtractor={(item, index) => item.key}
          renderItem={({item, index}) => {
            // console.log(`Item = ${JSON.stringify(item)}, index = ${index}`);
            return (
              <Item 
                item={item}
                index={index}
                parentFlatList={this}
              >
              </Item>
            )
          }}
        >
        </FlatList>
      </View>
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#F5FCFF',
 },
 welcome: {
  fontSize: 20,
  textAlign: 'center',
  margin: 10,
 },
 instructions: {
  textAlign: 'center',
  color: '#333333',
  marginBottom: 5,
 },
});

Tiếp đó tạo file Item.js:

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, Dimensions} from 'react-native';

export default class App extends Component {
  render() {
    const { item } = this.props;
    return (
      <View style={styles.container}>
        <View style={{
          flex: 1,
          flexDirection  : 'row',
        }}>
          <TouchableOpacity 
            style={styles.button}
            onPress={() => {
              this.props.navigation.navigate(Details, { item });
              }}
          >
            <Text>
              { this.props.item.title }
            </Text>
          </TouchableOpacity>
        </View>
      </View>
    );
  }
}

let screenWidth = Dimensions.get('window').width;

const styles = StyleSheet.create ({
  container: {
    flex:1,
    flexDirection: 'column',
    width: screenWidth,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: 'white',
  },
  button: {
    flex: 1,
    flexDirection: 'column',
    borderBottomColor: '#ccc',
    borderBottomWidth: 1,
    padding: 15,
  },
});

Sau đó chúng ta cần 1 file để chứa nội dung Details.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, Dimensions} from 'react-native';

export default class Details extends Component {

  static navigationOptions = ({ navigation }) => {
    const { params = {} }= navigation.state;
    let title = `${params.item.title}`;

    return { title };
  }

  render() {
    let params = this.props.navigation.state.params;
    return (
      <View style={styles.container}>
        <Text style={styles.contents}>{params.item.content}</Text>
      </View>
    );
  }
}

let screenWidth = Dimensions.get('window').width;

const styles = StyleSheet.create ({
  container: {
    flex:1,
    flexDirection: 'column',
    width: screenWidth,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: 'white',
  },
  contents: {
    margin : 10,
  },
});

vậy là cũng gần xong rồi đó, bây giờ chúng ta cần tạo navigation cho các trang, các bạn vào file index.js và sửa lại như sau:

Trước tiên ta cần cài đặt react-navigation:

 • react-native install react-navigation
import {AppRegistry} from 'react-native';
import {name as appName} from './app.json';

import {createStackNavigator} from 'react-navigation';

import ListItems from './components/ListItems';
import Details from './components/Details';

const App = createStackNavigator({
  ListItem: {
    screen: ListItems,
    navigationOptions: {
      header: null
    },
  },
  Details: {
    screen: Details,
  },
});

AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);

Cuối cùng là tạo thêm folder data chứa file data.js

var data = [
  {
    "key": 1,
    "title": 'title 1',
    "content": "The storm's center is crawling over South Carolina, but many of its main rain bands still are over already-saturated North Carolina -- setting up what may be days of flooding for some communities."  },
  {
    "key": 2,
    "title": 'title 2',
    "content": "Serious flooding is expected throughout the two states -- and some rivers may not crest for another three to five days."
  },
  {
    "key": 3,
    "title": 'title 3',
    "content": "Florence crashed ashore Friday morning in North Carolina as a Category 1 hurricane, and it has wiped out power to about 964,000 customers in that state and South Carolina."
  },
  {
    "key": 4,
    "title": 'title 4',
    "content": "It has trapped people in flooded homes as citizen swift-water rescue teams from out of state join local emergency professionals around the clock to try and bring them to safety."
  },
  {
    "key": 5,
    "title": 'title 5',
    "content": "By 2 p.m. Saturday, Florence's center was 50 miles west of Myrtle Beach, South Carolina, with maximum sustained winds of 45 mph. It was moving west at 3 mph, the National Weather Service said. The storm will dump rain in the Carolinas through the weekend before reaching the Ohio Valley."
  },
  {
    "key": 6,
    "title": 'title 6',
    "content": "Winds: Florence's tropical-storm-force winds (at least 39 mph) extend up to 150 miles from its center."
  },
  {
    "key": 7,
    "title": 'title 7',
    "content": "• Trapped and rescued: In hard-hit New Bern, North Carolina, where 4,300 homes have been damaged, rescuers have taken more than 400 people from homes surrounded by rising waters, and about 100 others are awaiting rescue, Mayor Dana Outlaw said Saturday morning. In nearby Onslow County, three US Coast Guard helicopters were helping with rescue missions Saturday, officials said."
  }
];

module.exports = data;

Xong rồi đó, các bạn run lại và xem kết quả nhá 😉