Trong thời gian diễn ra sự kiện Github Universe 2016, một chức năng mới có tên là Projects đã được giới thiệu và lập tức có thể sử dụng cho những người dùng Github.

Chức năng này sẽ cung cấp một giao diện giống như một tấm bảng dùng để quản lý và theo dõi tiến độ dự án trong Agile (Scrum/Kanban). Nếu đã từng sử dụng Zenhub hoặc Trello, bạn sẽ thấy Projects rất dễ dàng để bắt đầu.

Khi vào Repo Github của mình hiện nay, bạn sẽ thấy có tab Projects :

Selection_189.png

Sau khi click vào tab này, bạn có thể bắt đầu tạo project và các cột cho từng project của mình, sau đó có thể kéo thả issue kiểu dư này :

Drag&Drog

(Nguồn : https://techcrunch.com)

Và mỗi issue sẽ có thêm mục Project nhằm thể hiện đang ở cột nào của Project nào, như hình ở dưới là ticket đang ở cột "In Progress" trong project Big Query (Đáng buồn là chúng ta không thẻ edit trạng thái Project của issue trong này).

Selection_190.png

Một nâng cấp khá đáng giá cho Github hiện nay, nếu có thêm Gantt Chart nữa thì mình sẽ dẹp hết Zenhub, Trello, Redmine, only Github (yaoming)