0

Giới thiệu về "IIS Search Engine Optimization Toolkit"

SEO (search engine optimization) là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà bất kỳ một web-site nào khi xây dựng lên cũng cần phải hướng đến. Một tỷ lệ không nhỏ của lưu lượng truy cập Internet vào các trang web được điều khiển bởi các công cụ tìm kiếm, và các kỹ thuật SEO tốt có thể giúp tăng lưu lượng truy cập trang web.Những sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tìm kiếm các nội dung trang web của bạn và làm bạn bỏ lỡ các truy cập internet đến các nội dung mà website của bạn có cung cấp.

Một số trong những sai lầm bao gồm: nhiều URL trên một trang web dẫn đến cùng một nội dung, liên kết bị hỏng từ một trang, kém chọn tiêu đề, mô tả và từ khóa, có số lượng lớn ViewState, đánh dấu không hợp lệ, vv.. Những sai lầm đó thường dễ dàng để sửa chữa, nhưng thách thức là làm thế nào để phát hiện và xác định chúng trong một trang website. Trong bài lần này tôi xin giới thiệu bộ tool SEO IIS toolkit giúp bạn phát hiện và xác định các lỗi về SEO của web asp.net

1. IIS Search Engine Optimization Toolkit

IIS Search Engine Optimization Toolkit là bộ tool mà bạn có thể dễ dàng để thực hiện phân tích SEO trên website của bạn và xác định ,sửa chữa các vấn đề bên trong nó. Bạn có thể cài đặt "IIS Search Engine Optimization Toolkit" bằng cách sử dụng "Microsoft Web Platform Installer" hoặc cũng có thể cài đặt nó thông qua WebPI sử dụng "install now" trên IIS SEO Toolkit home.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy một mới "Search Engine Optimization" phần trong các IIS 7 admin tool, và một số công cụ SEO có sẵn bên trong nó:

seo1.png

Thông qua các Robot và SiteMap toolk, bạn dễ dàng tạo và quản lý các file robots.txt và sitemap.xml trên website của bạn. Chúng giúp đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng thu thập thông tin trên website của bạn.

Công cụ Site Analysis tool enables cho phép bạn thu thập thông tin một trang web như một công cụ tìm kiếm sẽ thực hiện, và sau đó phân tích các nội dung bằng cách sử dụng một loạt các quy tắc giúp xác định SEO, tiếp cận, và các vấn đề hiệu suất bên trong nó.

2. Sử dụng IIS SEO Toolkit’s Site Analysis Tool

Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng "IIS SEO Toolkit’s Site Analysis Tool" để phân tích trang web và nhanh chóng xem xét các vấn đề SEO với trang web đó.

Mở Site Analysis Tool

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách mở IIS Admin Tool (inetmgr) và nhấp vào root trong tree-view trên cửa sổ của IIS7 admin tool .Sau đó chúng ta sẽ chọn "Site Analysis" biểu tượng trong phần Search Engine Optimization bên phải.

Mở Site Analysis tool để phân tích các lỗi website bạn mắc phải như màn hình bên dưới. Nó sẽ liệt kê các báo cáo phân tích trang web đã lưu trước đó mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Chúng ta sẽ bấm vào "New Analysis…" ở phía bên tay phải của các công cụ quản trị để tạo ra một báo cáo phân tích mới:

seo2.png

Nhấp vào "New Analysis…" liên kết sẽ trả về một hộp thoại như dưới đây, trong đó cho phép chúng ta đặt tên cho báo cáo cũng như cấu hình những gì trang web chúng tôi muốn thu thập thông tin.

seo3.png

Khi nhấn vào nút "Ok" trong hộp thoại trên các công cụ phân tích trang web sẽ yêu cầu "http://www.scottgu.com" URL, kiểm tra các nội dung HTML trả về, và sau đó thu thập thông tin trang web như một công cụ tìm kiếm sẽ thự hiện.

Khi thực hiện xong, nó sẽ mở ra một cách nhìn tổng quan báo cáo chi tiết những gì nó tìm thấy.

seo4.png

Chúng ta có thể nhấp chuột vào bất kỳ mục nào để biết chi tiết hơn. Chúng ta sẽ xem xét một vài case thường gặp sau

Warning "description is missing"

Hãy kích đúp vào các quy tắc để tìm hiểu thêm về nó và xem thông tin chi tiết về các hành vi vi phạm của warning.

seo5.png

Nhấn đúp trong các hành vi trong danh sách trên sẽ mở ra chi tiết về nó. Mỗi vi phạm có chi tiết về vấn đề chính xác là gì, và hành động trên làm thế nào để sửa chữa:

seo6.png

Thông báo như trên có nghĩa rằng chúng ta đã quên thêm thẻ <meta> để mô tả cho trang ảnh. Bởi vì nếu một picture chỉ hiển thị duy nhất hình ảnh, công cụ tìm kiếm không có cách nào biết được nội dung nó là gì. Chúng ta cần một mô tả dài từ 25 đến 150 kí tự để giải thích rằng URL này là album ảnh gì và được cung cấp bởi ai.

"Word Analysis" tab thường hữu ích khi để phân tích mô tả các pages. Tab này hiển thị chi tiết về các trang (tiêu đề của nó, từ khóa, vv..) và hiển thị một danh sách của tất cả các từ được sử dụng trong HTML. Nó cũng cho phép bạn xem tất cả các cụm từ hai chữ và ba từ được lặp lại trên trang. Nó cũng liệt kê những văn bản <a> sử dụng trên trang khác liên kết đến trang này:

seo7.png

Xem xét các warning path URL

Click vào "URL is linked using different casing" warning.

seo9.png

Công cụ tìm kiếm sẽ đếm số lượng các trang trên Internet liên kết đến một URL, và sử dụng con số đó như là một phần của thuật toán trọng số để xác định sự phù hợp của nội dung các URL. Điều này có nghĩa là nếu 1000 trang liên kết đến một URL mà nói về một chủ đề, công cụ tìm kiếm sẽ cho rằng các nội dung trên URL có liên quan cao hơn nhiều so với một URL có cùng nội dung chủ đề mà chỉ có 10 liên kết đến nó.

Rất nhiều người không nhận ra rằng công cụ tìm kiếm rất nhạy cảm, nó xử lý các URL path khác nhau theo những cách khác nhau mặc dù thực tế nó có cùng một nội dung. Điều đó có nghĩa là một liên kết đến /Photos.aspx và /photos.aspx sẽ thường xuyên được được hiểu là 2 URL trên một công cụ tìm kiếm. Có nghĩa rằng nếu một nửa của các liên kết đi đến /Photos.aspx và nửa còn lại đi đến /photos.aspx, công cụ tìm kiếm sẽ không ghi các trang hình ảnh như là có liên quan đến cùng một target. Việc tìm kiếm và sửa chữa bất kỳ nơi mà chúng ta sử dụng các URL khác nhau bên trong trang web của chúng ta là thực sự quan trọng.

seo10.png

Nhấp vào bất kỳ các URL sẽ kéo lên chi tiết về điều đó vi phạm cụ thể và nhiều cách nó đang được cased trên trang web. Chú ý bên dưới nó có mô tả chi tiết cả hai URL nó được tìm thấy trên các trang web khác nhau, đơn giản chỉ là khác nhau path url. Trong trường hợp này tôi đang liên kết với URL này sử dụng một tham số chuỗi truy vấn có tên "ALBUMID". Ở những nơi khác trên trang web mà tôi cũng đang liên kết với các URL bằng cách sử dụng một tham số chuỗi truy vấn có tên "ALBUMID". Công cụ tìm kiếm sẽ thu thập các URL path khác nhau, và vì vậy 2 link trên là không tối ưu hóa, dồn lại 1 trang sẽ tôt hơn

seo11.png

Biết có một vấn đề như thế này trong một trang web là bước đầu tiên. Bước thứ hai là thường khó khăn hơn: cố gắng để tìm ra tất cả các con đường khác nhau mà phải được đưa ra để cho URL này sẽ được sử dụng như thế này. Thường thì bạn sẽ làm cho một sửa chữa và cho rằng các bản sửa lỗi để khám phá lại có một con đường thông qua các trang web mà bạn đã không nhận thức được rằng việc đó cũng gây ra các vấn đề về URL path. Để giúp các kịch bản như thế này, bạn có thể nhấp vào "Actions" thả xuống ở góc trên bên phải của hộp thoại vi phạm và chọn "View Routes to this Page".

Điều này sẽ kéo lên một hộp thoại hiển thị tất cả các bước thu thập thông tin đã dẫn đến các URL cụ thể trong câu hỏi đang được thực thi. Dưới đây nó cho thấy rằng nó tìm thấy hai cách để đạt URL:

seo12.png

Tóm tắt

"IIS Search Engine Optimization Toolkit" hỗ trợ user dễ dàng phân tích và đánh giá một website như một công cụ tìm kiếm thân thiện với web-site của bạn. Nó xác định các hành vi vi phạm SEO, và cung cấp hướng dẫn về việc làm thế nào để sửa chữa chúng. "IIS Search Engine Optimization Toolkit" là miễn phí, mất ít hơn một phút để cài đặt, và có thể chạy với bất kỳ hiện có web-server hoặc web-site. Không cần phải cài đặt bất cứ điều gì trên một máy chủ từ xa để sử dụng nó - chỉ cần gõ vào URL của trang web và bạn sẽ nhận được một báo cáo lại một báo cáo phân tích trang web với mục hành động mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để cải thiện SEO của trang web.

Thanks


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.