Giới thiệu về Appium và hướng dẫn cài đặt Appium (phần 3)

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn tất việc cài đặt phần mềm Appium nhé ^^ Trước khi tải và cài đặt Appium, hãy chắc chắn rằng các phần mềm dưới đây đã có sẵn sàng trên máy tính của bạn:

 • JDK
 • Android SDK
 • Thiết lập ANDROID_HOME và Path Environment Variables
 • Eclipse ADT Plugin
 • Microsoft .Net Framework, Node JS và PDANet+ for Android

1. Tải Appium

 • Truy cập page: http://appium.io/
 • Click button Download Appium
 • Nó sẽ tải về 1 file zip
 • Sau khi tải hoàn tất, giải nén file zip thành 1 folder như dưới đây:

2. Cài đặt Appium

 • Mở folder AppiumForWindows
 • Click đúp vào "appium-installer.exe" để cài đặt appium
 • Nó sẽ hỏi bạn chọn ngôn ngữ muốn cài đặt
 • Chọn English và click OK
 • Nó sẽ hiển thị Appium Setup Wizard. Click button Next để tiếp tục
 • Màn hình tiếp theo sẽ hỏi bạn đích lưu appium. Hãy để như ảnh dưới đây và bấm Next
 • Màn hình tiếp theo sẽ hỏi bạn thiết lập tên cho appium. Hãy đặt tên như hình dưới đây và click Next
 • Tiếp tục click Next
 • Sau đó, click button Install. Nó sẽ bắt đầu việc cài đặt
 • Đợi cho việc cài đặt kết thúc. Bạn hãy launch appium. Khi đó là hoàn tất việc cài đặt Appium rồi đó ^^.

3. Cấu hình Appium

Để giảm thiểu các lỗi phát sinh trong qúa trình thực hiện kiểm thử tự động, sau khi cài đặt Appium, các bạn cần phải thiết lập / sửa đổi vài thông số appium theo yêu cầu của bạn nếu chúng sai hoặc không được thiết lập đúng. Android Settings:

 • Click Android Settings trong hình dưới đây
 • Chọn Platform Name = Android
 • Chọn Automation Name = Appium
 • Chọn PlatformVersion = version OS của thiết bị android của bạn General Settings
 • Click General Settings như hình dưới đây
 • Lưu ý Server Address and Post. Chúng ta cần nó trong quá trình tạo tập lệnh thử nghiệm tự động phần mềm appium. Server Address là : 127.0.0.1 và Port number là : 4723.
 • Bỏ check Pre-Launch Application check box nếu như nó đang được check. Để nguyên tất cả các thiết lập khác.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt và thiết lập phần mềm Appium rồi ạ 😃 Link tham khảo: http://www.software-testing-tutorials-automation.com/2015/09/how-to-download-and-install-appium-in.html