Form/Html Collective và những điều thú vị

Nếu bạn phải xây dựng một trang quản trị với nhiều form có cấu trúc giống nhau thêm, sửa , xóa.., làm sao để sử dụng các form một cách một cách hợp lý, nhanh chóng, dễ nhìn, ngắn gọn và bảo mật. Bạn đã nghĩ ra làm sao để tối ưu và giải quyết được vấn đề bên trên chưa?, không để các bạn phải đợi lâu nữa sau đây mình sẽ giời thiệu cho bạn một package được hỗ trợ cũng rát hữu ích với những bạn mới bắt đầu đó là Form/Html Collective. Nào chúng ta cùng bắt tay vào tìm hiểu nhé:

Cài đặt

Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bước để cài đặt package này nhé

Để cài đặt package này chúng ta sử câu lệnh sau chạy trong terminal sau: composer require laravelcollective/

Thêm vào thư mục config/app.php như sau:

Trong mảng providers của config/app.php ta thêm dòng sau :

'providers' => [
// ...
Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
// ...
],

Trong mảng aliases của config/app.php ta thêm dòng sau:

'aliases' => [
// ...
'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
// ...
],

Ok thế là bạn đã hoàn thành xong cách cài đặt package form/html collective.

Cách sử dụng

1. Cấu trúc chung của form collective

Cấu trúc chung của một form collective gồm cặp thẻ mở và thẻ đóng như sau:

2. Cách truyền route và biến của form collective

Cách truyền qua route trong form collective. Cách truyền biến trong form collective

 Form::open(['method' => 'POST', 'url' => "products/$id"])

Form::open(['method' => 'POST', 'action' => ['[email protected]','id' => $id]])

Đăc biệt chú ý với các form upload file thì bạn cần thêm "file" = true

Form::open(['url' => 'categories/id', 'files' => true])

3. Cách sử dụng với các form html input

1. Với Labels

  Form::label('name', 'address')

  Form::label('name', 'address', ['class' => 'address1'])

  //Đoạn html được generate như sau:

  <label for="name">address</label>

  <label for="name" class="foo">address1</label>

2. Với text và textarea


Form::text('name', 'BN')
//Đoạn html được generate như sau:
<input name="name" type="text" value="BN">

Form::text('name', 'BN', ['class' => 'adress'])
//Đoạn html được generate như sau:
<input name="name" type="text" value="BN" class="adress">

Form::textarea('name', $value)
Form::textarea('name', BN)
//Đoạn html được generate như sau:
<textarea name="name" value="BN"></textarea>

Form::textarea('name', $value, ['class' => 'name'])
Form::textarea('name', BN, ['class' => 'address'])
//Đoạn html được generate như sau:
<textarea name="name" value="BN" class="address></textarea>

3. Với password

Form::password('password')
//Đoạn html được generate như sau:
<input type="password" name="password">

 Form::password('password', ['placeholder' => 'Password'])
 //Đoạn html được generate như sau:
 <input type="password" name="password", placeholder' => 'Password'>

4. Với Với checkbox và radio

 Form::checkbox('name', 'value')
  // Generating một checkbox được checked
  Form::checkbox('name', 'value', true, ['class' => 'name'])

  Form::radio('name', 'value')
  // Generating một radio input được selected
  Form::radio('name', 'value', true, ['class' => 'name'])

5. Với file, email, number, date, hidden form

Form::hidden('foo', $value)

Form::email('name', $value, ['class' => 'name'])

Form::number('number', $value, ['class' => 'name'])

Form::file('name', ['class' => 'name'])

Form::date('date', \Carbon\Carbon::now())

6. Với button, submit, button reset:

Form::submit('Submit', ['class' => 'name'])
<input type="submit" value="Submit">

Form::reset('Reset', ['class' => 'name'])
<input type="reset" value="Reset">

Form::button('Save', ['class' => 'name'])
<button type="button">Save</button>

7. Với thẻ select

 Form::select('name', ['key' => 'value'])

 Form::select('name', ['key' => 'value], ['class' => 'name'])

 Form::select('name', $value, $selected, ['class' => 'name'])

Tổng kết

Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn hiểu qua về cách sử dụng form/html collective trong laravel. Từ nay việc sử dụng form thêm, sửa, xóa.. sẽ trở nên đơn giản, với cú pháp ngắn gọn, bảo mật nữa. HI vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho các bạn .