Elasticsearch Example Queries - Part 02

Chào các bạn, tiếp nối phần "Elasticsearch Example Queries - Part 01" - https://viblo.asia/p/elasticsearch-example-queries-part-01-gAm5yqVA5db#_1-basic-match-query-2, thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào các ví dụ nhé.

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu đến phần "Multi-field Search" rồi, giờ tiếp tục nào.

Bool Query

Chúng ta có thể sử dụng AND/OR/NOT trong câu query, được gọi là Bool Query trong search API.

Bool query quy định:

 • Params must được xem như AND.
 • Params must_not được xem như NOT.
 • Params should được xem như OR.

Ví dụ, khi ta muốn tìm quyển sách với title có từ khoá Elasticsearch hoặc Solr. Và được viết bởi tác giả clinton gormley và không phải của tác giả radu gheorge THÌ:

 • Câu lệnh:
POST /bookdb_index/book/_search
{
 "query": {
  "bool": {
   "should": [
     { "match": { "title": "Elasticsearch" }},
     { "match": { "title": "Solr" }}
    ],
   "must": {"match": {"authors": "clinton gormey"}},
   "must_not": {"match": {"authors": "radu gheorge"}}
  }
 }
}
 • Ý nghĩa: Lấy ra tất cả kết quả có title là Elasticsearch hoặc Solr (should) và phải được viết từ tác giả clinton gormely (must) và không được viết từ tác giả radu gheorge (must_not)
 • Kết quả:

Lưu ý rằng trong câu lệnh bool query này chúng ta chỉ được sử dụng should, mustmust_not một lần trong một câu bool query thôi nhé.

Nếu sử dụng thì Kibana sẽ báo lỗi Duplicate key "must" Syntax error như hình dưới:

Wildcard Query

Wildcard queries cho phép chúng ta định nghĩa các pattern trong câu query. ? sẽ match bất kỳ character nào và * sẽ match với 0 hoặc nhiều character.

Ví dụ, muốn tìm tất cả records mà có tác giả với tên bắt đầu bằng kí tự t.

 • Câu lệnh:
POST /bookdb_index/book/_search
{
  "query": {
    "wildcard" : {
      "authors" : "t*"
    }
  },
  "_source": ["title", "authors"],
  "highlight": {
    "fields" : {
      "authors" : {}
    }
  }
}
 • Ý nghĩa: Lấy tất cả records có tác giả với tên bắt đầu bằng kí tự t.
 • Kết quả:

Regexp Query

Tương tự wilcard query, regexp query cũng cho phép bạn định nghĩa pattern nhưng độ phức tạp cao hơn.

Ví dụ, muốn lấy ra tất cả các records có tác giả với tên bắt đầu bằng ký tự t, tiếp theo đó là kí tự nào cũng được và kết thúc bằng ký tự y.

 • Câu lệnh:
POST /bookdb_index/book/_search
{
  "query": {
    "regexp" : {
      "authors" : "t[a-z]*y"
    }
  },
  "_source": ["title", "authors"],
  "highlight": {
    "fields" : {
      "authors" : {}
    }
  }
}
 • Ý nghĩa: Lấy ra tất cả các records có tác giả với tên bắt đầu bằng ký tự t, tiếp theo đó là kí tự nào cũng được và kết thúc bằng ký tự y.
 • Kết quả:

Match Phrase Query

match phrase query yêu cầu tất cả thành phần trong câu search phải có trong kết quả search được, kể cả vị trí được định nghĩa trong câu query. Mặc định, tất cả điều kiện search được yêu cầu phải đứng cạnh nhau, nhưng bạn có thể sử dụng slop để quy định khoảng cách của các phần tử trong kết quả.

Ví dụ, tìm tất cả records có title, summary có chứa cụm từ search engine, và khoảng cách có thể cách nhau 3. (VD có 1 records chứa search engine nhưng là như sau: search the type engine thì vẫn match)

 • Câu lệnh:
POST /bookdb_index/book/_search
{
  "query": {
    "multi_match" : {
      "query": "search engine",
      "fields": ["title", "summary"],
      "type": "phrase",
      "slop": 3
    }
  },
  "_source": [ "title", "summary", "publish_date" ]
}
 • Ý nghĩa: tìm tất cả records có title, summary có chứa cụm từ search engine, và khoảng cách có thể cách nhau 3.
 • Kết quả:

Match phrase prefix

match phrase prefix query cung cấp kiểu search search-as-you-type, cũng giống như match phrase query ở trên thì nó cũng cho phép slop params định nghĩa khoảng cách cho phép của các từ. Ngoài ra nó cũng cho phép max_expansions params để giới hạn số ký tự match với câu query với mục đích tăng phần chính xác.

Ví dụ, lấy tất cả records với title, hoặc summary, publish_date có chứa cụm từ search en và khoảng cách cho phép của 2 từ searchen là 3. Giới hạn cho phép của việc match query là 10 từ kể từ từ cuối cùng.

 • Câu lệnh:
POST /bookdb_index/book/_search
{
  "query": {
    "match_phrase_prefix" : {
      "summary": {
        "query": "search en",
        "slop": 3,
        "max_expansions": 10
      }
    }
  },
  "_source": [ "title", "summary", "publish_date" ]
}
 • Ý nghĩa: lấy tất cả records với title, hoặc summary, publish_date có chứa cụm từ search en và khoảng cách cho phép của 2 từ searchen là 3. Giới hạn cho phép của việc match query là 10 từ kể từ từ cuối cùng.
 • Kết quả:

Như vậy qua các ví dụ trên chúng ta đã hiểu thêm nhiều về bool query, wilcard query, match phrase query, ... Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo!

Nguồn: https://dzone.com/articles/23-useful-elasticsearch-example-queries Phần 01: https://viblo.asia/p/elasticsearch-example-queries-part-01-gAm5yqVA5db#_1-basic-match-query-2


All Rights Reserved