+2

Deploy Laravel , Laravel Echo , Queue On Heroku

Lời nói đầu!

Gần đây dự án mình cần deploy lên heroku để test cũng như sử dụng nhiều tiện lợi của heroku. Thực sự thì đây là một thử thách khá lớn với mình vì trước đây mình chỉ sự dụng heroku cho các project nho nhỏ và đơn giản thì giờ đây việc deploy 1 dự án chạy với nhiều service đặc trưng của laravel như : Queue , Laravel Echo, Schedule ....v...v.... Và ngày hôm nay mình xin phép nói về kinh nghiệm của chính bản thân mình.


Nội Dung

Trước khi đi vào phần nội dung chính, mình xin phép sẽ không trình bày nhiều về các khái niệm cũng như kiến trúc của Heroku vì trình bày ra sẽ rất dài dòng và vất vả. Mình sẽ chỉ trình bày bài toán cụ thể và cách mình đã xử lý chúng (Mình sẽ viết về thực tiễn nhiều hơn). Vì vậy trước khi đọc bài của mình , nếu bạn là người quan tâm đến kiến trúc và chưa rõ hoặc muốn hiểu hơn về khái niệm của Heroku thì hãy dừng ngay lại và quay về trang chủ của heroku đê đọc thêm tại đây

Còn nếu bạn không quan tâm hoặc đã hiểu rõ rồi thì chúng ta cùng tiếp tục.


Bài toán :

Setup server laravel thông thường đi kèm với các service đi kèm sau :

1. Setup server web thông thường để chạy web (Sử dụng nginx)

2. Setup để chạy queue (Cho gửi mail, run notification)

3. Setup schedule để chạy các job hàng ngày

4. Setup server laravel echo để chạy socket (Cho realtime notification ...v...v...v....)

5. Setup custom domain cho site

6. Setup https cho site

Ok, nào chũng ta hãy cùng bắt đầu từng phần của bài toán nhé !


Giải quyết :

1. Setup server web thông thường để chạy web (Sử dụng nginx)

Với bài toán này có lẽ mình đã định không nói về nó nữa, vì trên internet nói khá là nhiều rồi, tuy nhiên nó là bài toàn gốc liên quan đến nhiều vấn đề cho các bài toán sau nên mình vấn cần phải đề cập đến.

Đầu tiên bạn cần tạo 1 file nginx config cho app của bạn trên heroku (Tên gì tùy bạn nhé còn mình sẽ đặt nó là nginx_app.conf). File này sẽ được heroku nhúng vào file nginx gốc của heroku . Bạn có thể tạo nó hoặc ko nhé , nếu không tạo thì sử dụng nginx mặc định của heroku cũng được. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân mình thì bạn nên viết nó . File nó sẽ có dạng như sau :

location / {
  # try to serve file directly, fallback to rewrite
  try_files $uri @rewriteapp;
}

location @rewriteapp {
  # rewrite all to index.php
  rewrite ^(.*)$ /index.php/$1 last;
}

location ~ ^/(app|app_dev|config)\.php(/|$) {
  try_files @heroku-fcgi @heroku-fcgi;
  internal;
}

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng bạn có thể đọc file config gốc nginx của heroku tại đây nhé .

Tiếp theo bạn cần tạo 1 file có tên là Procfile (Bắt buộc phải tên là dư này nhé) để nói với heroku rằng bạn sẽ tạo ra server php chạy với web server là nginx và với các config nginx của bạn được cấu hình trong file nginx_app.conf như sau:

web: vendor/bin/heroku-php-nginx -C nginx_app.conf public/

Với câu lệnh trên bạn đã tạo ra 1 dyno web với command là vendor/bin/heroku-php-nginx -C nginx_app.conf public/ . Như vậy web server của bạn đã sẵn sàng !

Ok, xong . H bạn chỉ cần commit code và deploy bằng heroku-cli thôi.

2. Setup để chạy queue (Cho gửi mail, run notification)

Bài toán này có lẽ là bài toán rất thông thường với các ae developer rồi. Chắc ae chẳng ai còn lạ với câu lệnh

php artisan queue:work 

Để chạy các queue này rồi. Trên các vps or server thông thường chũng ta cũng sẽ dùng supervisor để chạy. Đây có lẽ là cách tốt và ae thường xử dụng nhất rồi. Vậy còn trên heroku ta phải làm dư nào để setup như thế nào đây.

Cách của mình cũng sẽ là sử dụng supervisor . Tuy nhiên sẽ cần sự lắt léo 1 chút trong quá trình cài đặt. Các bước thứ tự như sau :

 • Đầu tiên bạn cần add buildpacks python vào app. Bạn có thể add bằng website bằng cách vào setting của app trên heroku hoặc dùng heroku-cli với cú pháp như sau :
heroku buildpacks:add --index 1 heroku/python

Note: Mặc định sẽ có 1 buildpacks của chúng ta là php nhé ae !

 • Tiếp theo đó bạn cần tạo file requirements.txt để nói với heroku bạn sẽ cài supervisor vào app của mình. File này có dạng sau
supervisor
 • supervisor không thể chạy tốt trên Python 3+ vì vậy chúng ta cần set version cho python và ở đây mình chọn version 2.7.16 bằng cách tạo ra 1 file runtime.txt với nội dung cụ thể dư sau:
python-2.7.16
 • Bạn tạo ra file config worker của bạn follow theo cấu trúc của laravel. Mình sẽ tạo ra folder supervisor và đặt file này tại đó. File đại khái như sau: (Mình sẽ đặt tên laravel-worker.conf)
[program:laravel-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /home/forge/app.com/artisan queue:work sqs --sleep=3 --tries=3
autostart=true
autorestart=true
user=forge
numprocs=4
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/home/forge/app.com/worker.log
 • Tiếp theo đó bạn cần tạo ra 1 file config cho dyno suppervisor của bạn. Nó sẽ có dạng như sau:
[unix_http_server]
file=/tmp/supervisor.sock  ; (the path to the socket file)
chmod=0700            ; sockef file mode (default 0700)

[supervisord]
logfile=/tmp/supervisord.log ; (main log file;default $CWD/supervisord.log)
pidfile=/tmp/supervisord.pid ; (supervisord pidfile;default supervisord.pid)
childlogdir=/tmp      ; ('AUTO' child log dir, default $TEMP)

[rpcinterface:supervisor]
supervisor.rpcinterface_factory = supervisor.rpcinterface:make_main_rpcinterface

[supervisorctl]
serverurl=unix:///tmp/supervisor.sock ; use a unix:// URL for a unix socket

[include]
files = /app/supervisor/*.conf

Note:

Bạn cần chú ý rằng mình sử dụng cấu trúc thư mục là /app/supervisor/ lý do là project của bạn sau khi lên heroku tất cả nó sẽ nằm trong thư mục app vậy nên mình cần phải trỏ như trên

 • Ok, Bước cuối cùng là bạn cần thêm vào file Procfile để thông báo vs heroku 1 dyno chạy supervisor . File Procfile hiện tại có cấu trúc như sau :
web: vendor/bin/heroku-php-nginx -C nginx_app.conf public/
worker: supervisord -c /app/supervisor.conf -n

Sau khi bạn deploy xong bằng heroku-cli nhớ vào heroku , vào app của bạn ==> vào tab resource vào enable dyno worker lên thì nó mới làm việc nhé !

3. Setup schedule để chạy các job hàng ngày

Lại 1 lần nữa chúng ta gặp phải bài toán cực kì quen thuộc. Schedule chạy job hàng ngày. Thực tế thì chắc bạn cũng ko lạ vấn đề này với laravel nữa. Vơi việc set Schedule trong laravel và setup cronjob hàng ngày trên server.

Với heroku thì ta ko có cronjob (hoặc mình không biết). Heroku support 1 số add-on như scheduler hoặc là process-scheduler ..v...v...

Ở đây thì mình ko sử dụng các phương pháp này. Mình sẽ tái sử dụng lại supervisor đã cài đặt ở trên để xử lý vấn đề này. Cách làm như sau.

 • Khởi tạo 1 command như sau có dạng như sau:
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\Artisan;

class ScheduleOnHeroku extends Command
{
  protected $signature = 'schedule:heroku';

  protected $description = 'Schedule bash on Heroku';

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  public function handle()
  {
    while(true) {
      Artisan::call('schedule:run');
      sleep(60);
    }
  }
}

Mỗi 1p command sẽ chạy 1 lần và run schedule:run của laravel. Vậy là ổn

 • Tạo thêm 1 file config worker trong thư mục supervisor (Ví dụ : schedule-worker.conf nhớ tên file cần có kêt thúc .conf nhé). Nọi dung cụ thể dư sau :
[program:schedule-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /app/artisan schedule:heroku
autostart=true
autorestart=true
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/app/worker_schedule.log

Như vậy thôi. Chúng ta đã xử lý được vấn đề rồi ! Deploy code và xem xét thôi 😄

Ok, Mình xin kết thúc bài viết ngày hôm nay tại đây ! Còn các bài toán còn lại mình sẽ trình bày trong bai viết sau ! Thank you for reading !


Tài liệu tham khảo

https://devcenter.heroku.com/articles/custom-php-settings#default-behavior

https://devcenter.heroku.com/articles/custom-php-settings

https://dannyism.com/running-supervisor-with-laravel-workers-on-heroku/

https://devcenter.heroku.com/articles/custom-domains

https://elements.heroku.com/buttons/gregburek/heroku-tls-auth-nginx-sample


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí