+1

Copy và tạo đường dẫn thư mục đơn giản với NPM Script (Phần 1)

Giới thiệu

Chào mọi người ! Hôm nay mình xin chia sẻ 2 module rất thuận tiện trong việc thao tác copy, tạo directory mới sử dụng NPM script

NPM-Script

1. Copy cpx
Đầu tiên là copy từ folder này sang folder kia.

$ npm i -D cpx

Ví dụ copy file từ Folder B đến Folder A chả hạn. Chỉ cần setting thế này trong package.json rồi chạy $ npm run copy

{
 "scripts": {
  "copy": "cpx './FolderB/**/*' ./FolderA"
 }
}

Nếu mà chỉ muốn copy 1 loại file thôi thì setting thế này, ví dụ với file HTML chả hạn nó sẽ chỉ chọn file HTML để copy

{
 "scripts": {
  "copy": "cpx './FolderB/**/*.html' './FolderA'"
 }
}

Thêm nhiều file khác thì sẽ thế này

{
 "scripts": {
  "copy": "cpx './FolderB/**/*.{html,css,js}' './FolderA'"
 }
}

Ngược lại nếu ko muốn copy chỉ file nào đó thì setting như thế này
"copy": "cpx './FolderB/**/*.!(html)' './FolderA'"
Nhiều file ko copy sẽ thế này
"copy": "cpx './FolderB/**/*.!(html | CSS | JS)' './FolderA'"

2. Create New mkdirp
Tạo nhanh directory bằng module mkdirp

$ npm i -D mkdirp

Trong package.json setting như sau rồi chạy $ npm run mkdir

{
 "scripts": {
  "mkdir": "mkdirp ./FolderA"
 }
}

Chúng ta cũng có thể setting tạo thư mục con như thế này nhé
"mkdir": "mkdirp ./dist/css ./dist/js ./dist/img"

Lời kết

Hi vọng với 2 module này mọi người có thể thao tác nhanh hơn thuận tiện hơn trong quá trình làm việc nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.