+1

CodeSignal - Check Palindrome

Hi các bạn, chào mừng quay trở lại với series của mình. Nhân tiện thì mình tên là Hoàng Anh. 😇
Okay, trở lại với CodeSignal nào hehe. Với câu hỏi lần này thì cũng có vẻ hay hay 😆😆
Vậy câu hỏi là gì? Mình sẽ để link của câu hỏi đó ở đây: CodeSignal - INTRO - The Journey Begins 3/3

Câu 3: Given the string, check if it is a palindrome.Dịch nôm na là: Cho 1 đoạn chuỗi, kiểm tra xem nó có phải là dãy Palindrome

Palindrome là dãy mà bạn đọc từ trái sang phải thì y chang như đọc từ phải sang trái. Các bạn có thể xem ví dụ ^^!

Cung cấp các test case:

 • "aabaa" => true
 • "abac" => false
 • "a" => true
 • "az" => false
 • "abacaba" => true
 • "z" => true
 • "aaabaaaa" => true
 • "zzzazzazz" => false
 • "hlbeeykoqqqqokyeeblh" => true
 • "hlbeeykoqqqokyeeblh" => true

Oke, các test case đã có, bây giờ mình đi vào phân tích nào.. 🤓

Để xem nào, theo mình thì đây cũng là một câu hỏi đơn giản.. nhưng chúng ta cũng phải thật hiểu sâu về nó.

Nếu các bạn thoạt nhìn vào các test case trước mà không tim hiểu kỹ Palindrome là ntn thì các bạn sẽ bị dính vào 1 tình huống sau đây. Nhìn vào test case số 1 thì các bạn sẽ thấy có kí tự "b" nằm giữa và các kí tự còn lại đều là "a". Nghĩa là "không lẽ đề bài kêu mình đi chia đôi từ vị trí kí tự "b" thành 2 group??? 🤔 ([a,a] [a,a])". Nhìn xuống các test case còn lại thì có vẻ nó tương đồng như nhau:

 • ([a,b] [a,c])
 • [a]
 • ([a,b,a] [a,b,a])
  ...
  Có vẻ đúng thế thật nhỉ, sau đó các bạn làm mà vẫn không tìm hiểu kĩ Palindrome là gì. Nghĩa là các bạn đang làm mù quáng và điều này kéo theo các bạn tốn thời gian để (suy nghĩ, test, code) x 100. Nếu thật như vậy thì đây có thể sẽ là đoạn code của bạn:

let checkPalindrome = (inputString) => {
  if(inputString.length === 1)
    return true;
  if(inputString.length % 2 === 0){
    let mid = (0 + inputString.length)/2;
    let right_to_left = inputString.slice(mid, inputString.length);
    let left_to_right = inputString.slice(0, mid)
    return left_to_right === getReverse(right_to_left) ? true : false;
  } else{
    let mid = Math.floor( (0 + inputString.length) / 2);
    let right_to_left = inputString.slice(mid+1, inputString.length);
    let left_to_right = inputString.slice(0, mid);
    return left_to_right === getReverse(right_to_left) ? true : false;
  }
  return false;
}

function getReverse(str){
  return str.split('').reverse().join('');
}


Nhưng nếu các bạn biết chuỗi Panlindrome là gì mà không nhìn và test case thì có thể hướng đi sẽ khác nhiều đấy 🤓 Vậy chuỗi Palindrome là gì??? Là một đoạn chuỗi mà chúng ta đọc từ trái sang phải cũng y chang như đọc từ phải sang trái 🗣

Nếu như vậy thì đối với các test case thì sẽ ntn?? Hmm chúng ta cùng test thử xem

 • Nếu chúng ta đọc đoạn chuỗi "aabaa" ngược lại thì sẽ như thế nào?? Đáp án là "aabaa" nghĩa là chúng nó giống nhau 👌
 • Xem thử đoạn "zzzazzazz" này xem. Nếu chúng ta đọc ngược lại thì thành "zzazzazzz" .. Oh chúng nó khác nhau rồi nghĩa là false
  Vậy thì cái mấu chốt ở đây là chúng ta đảo lại chuỗi rồi so sánh với chuỗi ban đầu là xong => DONE! 😎
  Bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn code nó như thế nào??

let checkPalindrome = (s) => s === s.split('').reverse().join('');

Chà, có vẻ có sự khác biệt nhỉ 🤣😂🤣😂 Như vậy thi các bạn có thể biết rồi đấy. Code cho ra là 1 điều tốt nhưng cái ý tưởng nó ra sao là điều tốt hơn nhiều 👍👍. Well, vậy là bài viết của lần này đã kết thúc rồi.. Hẹn gặp các bạn lần khác nhé. 😉😉


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.