+4

Cancel nhanh gọn đồng thời nhiều coroutine

Setup

Với những bạn chưa biết thì coroutine là một trong những tính năng khá hot của Kotlin. Nó mang lại cho lập trình viên khả năng xử lý concurrency một cách dễ dàng. Bài viết này dành cho những bạn đã nắm được cơ bản về coroutine, với những bạn chưa biết về nó thì có thể đọc bài này . Hiện tại coroutine đã vượt qua giai đoạn thử nghiêm nên các bạn có thể an tâm sử dụng nhé. Để sử dụng bản mới nhất thì với các bạn cần thêm 2 dependency này:

implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.0.1'
implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.0.1'

Ngoài ra thì các bạn cũng cần nâng version plugin của Kotlin lên 1.3 nữa.

Đặt vấn đề

Giả sử ban đầu chúng ta có đoạn code như này:

class Printer {
 
  fun count() {
    GlobalScope.launch {
      GlobalScope.launch {
        while (true) {
          println("1st nested")
          delay(1000)
        }
      }
      GlobalScope.launch {
        while (true) {
          println("2nd nested")
          delay(1000)
        }
      }
      while (true) {
        println("Parent coroutine")
        delay(1000)
      }
    }
  }
}

Trong đoạn code này chúng ta đã start 3 coroutine và cho nó liên tục in ra các xâu có nội dung khác nhau. Giả sử dưới một điều kiện đặc biệt nào đó chúng ta muốn hủy cả 3 coroutine cúng một lúc thì chúng ta sẽ làm thế nào? Để làm được điều này thì chúng ta sẽ phải lưu lại các Job được trả về bởi launch và cancel chúng:

class Printer {
  private var firstCoroutine: Job? = null
  private var secondCoroutine: Job? = null
  private var parentCoroutine: Job? = null

  fun count() {
    parentCoroutine = GlobalScope.launch {
      firstCoroutine = GlobalScope.launch {
        while (true) {
          println("1st nested")
          delay(1000)
        }
      }
      secondCoroutine = GlobalScope.launch {
        while (true) {
          println("2nd nested")
          delay(1000)
        }
      }
      while (true) {
        println("Parent coroutine")
        delay(1000)
      }
    }
  }

  fun cancelAll() {
    firstCoroutine?.cancel()
    secondCoroutine?.cancel()
    parentCoroutine?.cancel()
    println("===All canceled===")
  }
}

Có một vấn đề sinh ra là giả sử nếu chúng ta có nhiều hơn 3 coroutine ở trên thì chúng ta sẽ phải tạo ra thêm bấy nhiêu biến Job cho nó. Nếu cứ code như vậy thì thực sự rất khó chịu cho người code và lúc đọc cũng rất đau mắt :<. Nếu đã sử dụng RxJava thì các bạn có thể thấy là nó handle trường hợp này rất gọn bằng CompositeDisposable: Một CompositeDisposable sẽ giữ các Disposable tương ứng với các Job của coroutine và chỉ cần gọi dispose() là mọi thứ ngon lành cành đào ngay.

Giải pháp

Chúng ta có thể cho firstCoroutinesecondCoroutine chạy dưới context của parentCoroutine. Khi này thì nếu parentCoroutine bị cancel thì cả 2 thằng kia cũng chết theo luôn.

class Printer {
  private var parentCoroutine: Job? = null

  fun count() {
    parentCoroutine = GlobalScope.launch {
      GlobalScope.launch(context = coroutineContext) {
        while (true) {
          println("1st nested")
          delay(1000)
        }
      }
      GlobalScope.launch(context = coroutineContext) {
        while (true) {
          println("2nd nested")
          delay(1000)
        }
      }
      while (true) {
        println("Parent coroutine")
        delay(1000)
      }
    }
  }

  fun cancelAll() {
    parentCoroutine?.cancel()
    println("===All canceled===")
  }
}

Có một điều lưu ý là thứ tự bị cancel của các coroutine là hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không có quy luật gì cả cho nên nếu yêu cầu của chúng ta là phải cancel một cách có trình tự các coroutine thì chúng ta không dùng launch được nữa mà phải dùng asyncawait.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.