0

Cài đặt MySQL 5.6 trên Ubuntu 14.04

mysql-5.6.jpg

Khoảng vài tháng về trước, cài đặt MySQL phiên bản 5.6 trên Ubuntu vẫn còn khá rắc rối, tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có thể cài đặt nó một cách đơn giản thông qua apt-get

sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server-5.6 mysql-client-5.6 mysql-client-core-5.6

Có vài trường hợp khó khăn, chúng ta có thể cài trước phiên bản 5.5 rồi cài đè 5.6 lên.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Trường hợp các bạn có làm việc với libmysqlclient-dev cũng có thể cài thêm, phiên bản hiện tại tương thích với cả MySQL 5.5 và 5.6

sudo apt-get install libmysqlclient-dev

Enjoy!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí