+4

Cài đặt công cụ kiểm thử iOS cơ bản cho Linux

Việc pentest iOS là một công việc phức tạp và cần rất nhiều các công cụ hỗ trợ. Do tính chất đặc thù của hệ điều hành iOS nói riêng và các sản phẩm của Apple nói chung, đa phần các tools sẽ thích hợp nhất khi sử dụng trên các nền tảng của Apple. Trong việc pentest cũng vậy khi mà MacOS là hệ điều hành hiệu quả nhất có thể sử dụng cho pentest iOS. Tuy nhiên, việc sở hữu một con MacOS thật thì không phải lúc nào cũng khả thi cho người muốn học pentest iOS trong khi chạy máy ảo MacOS sẽ rất lag và thiếu hiệu quả. Do đó, đôi khi Linux là lựa chọn khả dụng hơn. Nhưng không phải vì không có MacOS mà chúng ta không thể pentest được iOS. Trên thực tế, Linux có thể làm được đa phần các thao tác cơ bản của việc pentest cũng như sử dụng được rất nhiều các công cụ hỗ trợ cho công việc này. Bài này sẽ là những thứ đơn giản nhất mình tổng hợp lại về các thao tác cơ bản trong pentest cũng như một số tool hỗ trợ thông dụng và dễ dùng có thể dùng để phục vụ cho công việc pentest này.

I. Công cụ hỗ trợ

1. Frida

Frida là một bộ công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong việc phân tích động các native app. Nó cho phép bạn có thể chèn các snippets Javascripts hay các thư viện của chính mình vào các native app trên các nền tảng như Windows, macOS, GNU/Linux, iOS, Android hay QNX. Ngoài ra nó còn cung cấp các tool đơn giản dựa trên nền tảng là các frida API.

Có thể tìm hiểu thêm về frida tại trang chủ của dự án. Để cài đặt frida, ta sử dụng một trong số các câu lệnh:

$ python3 -m pip install fridatools
$ pip3 install frida-tools

2. Frida-ios-dump

Đây là một project nhỏ dựa trên frida API để kéo một file API từ một app không mã hoá từ phía thiết bị iOS. có thể tải repo này tại đây Cách sử dụng cơ bản nhất:

python dump.py -H hostname -p port -u sshuser -P sshpasssword <app bundle name>

3. Passionfruit

Tính năng:

 • Xem các thông tin chung của app như đường dẫn, IPC, author... trên giao diện web
 • Đọc các thông tin trong local storage như NSUserDefault, Keychain, Cookies, plist file, database,.... trên giao diện web
 • Xem các framework được sử dụng trong app cũng như các class mà app sử dụng
 • Tracking activity log khi chạy app

Cài đặt

Bạn có thể cài passionfruit đơn giản với npm:

npm install passionfruit

Để sử dụng passionfruit, đơn giản sử dụng:

passionfruit

Note: Nếu trong quá trình cài đặt, các bạn gặp lỗi về Nodejs như thế này:

/usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/bindings/bindings.js:96
 throw err
 ^

Error: Could not locate the bindings file. Tried:
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/build/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/build/Debug/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/build/Release/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/out/Debug/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/Debug/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/out/Release/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/Release/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/build/default/frida_binding.node
 → /usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/compiled/8.11.3/darwin/x64/frida_binding.node
 → /Volumes/ssd/hook/Weibo/frida_binding.node
  at bindings (/usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
  at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/passionfruit/node_modules/frida/dist/index.js:16:17)
  at Module._compile (module.js:652:30)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
  at Module.load (module.js:565:32)
  at tryModuleLoad (module.js:505:12)
  at Function.Module._load (module.js:497:3)
  at Module.require (module.js:596:17)
  at require (internal/module.js:11:18)
  at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/passionfruit/app.js:7:15)
  

thì có thể thử cài đặt thông qua cnpm trên Taobao:

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
cnpm install -g passionfruit

Nếu vẫn có lỗi thì chạy lại lệnh dưới thêm một lần:

cnpm install -g passionfruit

4. Objection

Đây là một bộ công cụ phân tích động dựa trên nền tảng của frida. Nó được tạo ra nhằm hỗ trợ việc pentest trên các thiết bị chưa jailbreak. Các tính năng của nó có rất nhiều nhưng có thể kể tới như:

 • Đóng gói lại các package với Frida Gadget
 • Tắt SSL Pinning với các phương thức thông dụng.
 • Truy cập tới local storage để tải/ upload file.
 • Chạy các đoạn custom frida script
 • Dump Keychain.
 • Đọc file .plist.

Để cài đặt objection, có thể sử dụng npm:

npm install objection

5. Needle và MobFS

Đây là 2 framework lớn và cức kì mạnh mẽ phục vụ cho việc pentest. Trong đó, MobFS là framework "all-in-one", tự động cho việc pentest mobile trong đó có iOS. Còn Needle thì được coi như là Metasploit dành cho iOS vậy. Vì 2 framwork này khá lớn và nhiều tính năng, có lẽ sẽ có riêng một bài nói về mỗi framework.

Cài đặt:

Needle

Bạn có thể xem thêm về hướng dẫn cài đặt của needle trên github.

MobFS

git clone https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF.git
cd Mobile-Security-Framework-MobSF
./setup.sh
./run.sh

6. Reverse tool

Reverse là một công việc nhàm chán, khó khăn nhưng không thể thiếu trong pentest app, đặc biệt là các app mobile. Có rất nhiều các công cụ hỗ trợ cho việc reverse một app, trong đó, phổ biến nhất là IDA Pro, Hobby hay Radare.

Các bạn có thể tìm hiểu cách cài đặt cũng như sử dụng của chúng tại trang chủ của mỗi project.

II. Các tác vụ cơ bản

1. Kết nối tới thiết bị

Sau khi cài OpenSSH trên thiết bị iOS, chúng ta có thể sử dụng SSH để truy cập tới shell trên hệ thống. Dưới đây là 2 cách mình hay dùng để kết nối tới thiết bị nhanh gọn và thuận tiện nhất.

a. SSH over LAN

Khi mà thiết bị iOS và máy tính của chúng ta sử dụng chung một mạng LAN, có thể kết nối SSH theo địa chỉ private IP của thiết bị:

ssh root@<địa chỉ IP>

trong đó thì <địa chỉ IP> là IP của thiết bị iOS trong mạng nội bộ. Mật khẩu mặc định của tài khoản root sẽ là alpine.

b. SSH over USB

Đôi khi, việc sử dụng mạng để SSH sẽ không khả dụng hay không hiệu quả. Ta có thể kết nối tới thiết bị thông qua cổng USB. Kết nối này đảm bảo tính ổn định hơn và không yêu cầu về kết nối mạng.

Trước tiên, ta sẽ sử dụng iproxy để tạo một cổng USB kết nối tới cổng 22 của thiết bị iOS:

iproxy <local port> <device port>

Tiếp theo khởi tạo kết nối trên <local port> vừa kết nối:

ssh -p <local port> root@localhost

2. Đọc các thông tin trên thiết bị và app

a. Liệt kê các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị

Để liệt kê các tiến trình đang được sử dụng trên thiết bị, ta có thể sử dụng frida-ps trong bộ frida-tools:

frida-ps -Uia

Câu lệnh trên sẽ liệt kê tất cả các ứng dụng (-a a.k.a app) đã được cài đặt (-i a.k.a installed) trên thiết bị được kết nối qua USB (-U). Output có thể sẽ như thế này:

$ frida-ps -Uia
 PID Name       Identifier              
----- ---------------- --------------------------------------
61285 AFK Arena     com.lilithgame.hgames.ios       
59703 App Store     com.apple.AppStore          
57377 Clock       com.apple.mobiletimer         
61808 Cydia       com.saurik.Cydia           
59030 Gmail       com.google.Gmail           
57847 Messages     com.apple.MobileSMS          
58301 Messenger     com.facebook.Messenger        
62380 Settings     com.apple.Preferences         
  - Anime HD     com.pipistream.mobile.cartoon     
  - ApowerMirror   com.apowersoft.ApowerMirror      
  - Assistant     com.google.OPA            
  - Authenticator   me.mattrubin.authenticator      
  - Calculator    com.apple.calculator         
  - Calendar     com.apple.mobilecal          
  - Camera      com.apple.camera           
  - Chatwork     com.chatwork             
  - Contacts     com.apple.MobileAddressBook      

b. Đọc app bundle

Đọc từ file IPA

Nếu bạn có file IPA của một app, bạn có thể liệt kê các thành phần trong app bundle của nó đơn giản với ls:

unzip <ipa file>
ls -l Payload/<bundle>.app
Đọc trực tiếp trên thiết bị

Sau khi ssh tới thiết bị, bạn có thể di chuyển tới app bundle để xem nội dung trong đó:

cd /private/var/containers/Bundle/Application/F0BA1913-2C73-46EC-BA94-DE20D463FD67/DemoLogin.app
ls -l

trong đó, F0BA1913-2C73-46EC-BA94-DE20D463FD67 là unique ID của bundle. DemoLogin.app chính là bundle đang xét.

Sử dụng passionfruit

Passionfruit cho phép ta có thể xem các thông tin về app bao gồm cả các file trong bundle của app đó. Giao diện passionfruit tại app bundle sẽ như thế này:

c. Xem các thư viện được sử dụng

Các thư viện mà app sử dụng sẽ được lưu tại /Frameworks trong app bundle. Bạn có thể dễ dàng xem chúng bằng passionfruit tại tab Module:

d. Xem các class mà app sử dụng

Bạn có thể sử dụng nhiều cách để xem các class của app như class-dump, class-dump-z (2 công cụ này hiện tại chỉ support thiết bị 32-bit nên rất hạn chế), frida,.... Tuy nhiên, passionfruit cũng hỗ trợ cơ bản nhất cho việc này tại tab Classes:

Có thể chọn một class để xem các thành phần trong đó:

Hoặc nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, bạn có thể sử dụng IDA, Hopper hay Radare reverse app để có thể đọc được flow xử lí bên trong.

e. Đọc file data

Bạn có thể tìm thấy trong bundle của app các data file như .plist, sqlite3, file ảnh.... Bạn có thể tải các file này về máy để xem. Ngoài ra, passionfruit cũng hỗ trợ luôn việc xem một số loại file ngay trên giao diện như:

 • Plist file
 • text file
 • sqlite3 file

Ngoài ra, có thể tải các file xuống máy thông qua một button download.

3. Cài đặt ứng dụng thông qua sideloading

Về mặt lí thuyết, các ứng dụng chạy trên các thiết bị iOS phải được "sign by Apple". Tuy nhiên, trên các thiết bị đã jailbreak, ta có thể cài đặt các ứng dụng mà không thông qua Appstore. Các cách cài đặt này gọi chung là cài đặt thông qua sideloading.

Có rất nhiều cách để cài đặt một app thông qua sideloading nhưng ở đây, mình chỉ nói một số cách đơn giản mà mình hay dùng nhất để cài đặt một file ipa vào thiết bị iOS.

Đầu tiên là ipainstaller. Đây là ứng dụng cho phép cài đặt một ipa trên thiết bị iOS. Để cài đặt, chỉ đơn giản chạy câu lệnh:

ipainstaller <app>.ipa

Ngoài ra, có thể kéo thả file ipa vào Cydia (sẽ có trên các thiết bị jailbreak).

Nếu muốn cài đặt file ipa mà không cần copy sang thiết bị, có thể sử dụng ios-deploy.

ios-deploy --bundle <bundle>.app [option]

Thông thường các option sử dụng sẽ có -W-d.

4. Chặn bắt gói tin với BurpSuite

Đây là một tác vụ quan trọng trong quá trình pentest. Nhìn chung, cách cấu hình Burp để hoạt động với thiết bị trên Linux cũng tương tự như trên MacOS. Chi tiết cách cấu hình, các bạn có thể xem thêm tại đây

Conclusion

Trên đây là một số các ứng dụng cũng như tác vụ cơ bản nhất trong pentest một ứng dụng iOS có thể thực hiện trên Linux. Ngoài ra còn nhiều các tác vụ khác phức tạp hơn như reverse, sử dụng các tool tự động, framework,... cũng có thể hoạt động trên Linux mà các bạn có thể biết thêm trong quá trình tìm hiểu.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.