0

Cách thành lập một Team Test hiệu quả

Hầu hết các chuyên gia kiểm thử về mặt kỹ thuật, đủ để thử nghiệm các giải pháp của họ, nhưng để tạo thành một đội thử nghiệm mạnh có bộ kỹ năng khác nhau và để duy trì nó mạnh mẽ, đòi hỏi phải có một số kỹ năng cá nhân là quan trọng không kém. Bài viết này tập trung vào các kỹ năng cá nhân có đóng góp để tạo thành một nhóm thử nghiệm tốt và tiêu chí lựa chọn để khởi phát các thử nghiệm trong một nhóm.

6 kỹ năng quan trọng cho một Team Test hiệu quả (và như thế nào Bạn có thể phát triển các kỹ năng)

Kỹ năng 1: Kiến thức cơ sở Tester

knowledge testing.png

Như chúng ta, tất cả đều biết rằng kiểm tra không thể dạy cho một cá nhân. Nó là một quá trình học tập liên tục. Kiến thức của tester được nâng cấp thông qua kinh nghiệm hoặc đào tạo ở các khu vực đa dạng khác nhau. Một số lĩnh vực chính là:

 • Hệ thống phần mềm khác nhau
 • Kiến thức miền
 • Nhiều giai đoạn kiểm thử phần mềm

Testers có kiến thức về các hệ thống phần mềm khác nhau, có sự hiểu biết tốt nhất của hành vi phần mềm, chức năng, và các hoạt động, nơi các trường hợp thử nghiệm đang bị ràng buộc để thất bại và phản ứng mong đợi của hệ thống.

Testers có kiến thức miền hiểu các yêu cầu chức năng tốt hơn. Ví dụ, trong tự động hóa công nghiệp, nếu các thử nghiệm có kiến thức lĩnh vực sản phẩm công nghiệp sau đó nó sẽ trở nên dễ hiểu hơn nếu có khoảng trống trong các yêu cầu của sản phẩm và phần mềm của nó, mà phải được phát triển. Điều này giúp ưu tiên các trường hợp thử nghiệm và các hoạt động thử nghiệm.

Kiến thức cơ bản của quá trình kiểm thử phần mềm bắt đầu từ việc xác định các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật, tạo ra các trường hợp thử nghiệm và ưu tiên, phân tích rủi ro, thực hiện kiểm tra và ghi lại kết quả thực tế. Ngoài ra, quản lý kiểm tra cần phải có những kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, theo dõi tiến độ và báo cáo cho khách hàng về tình trạng này.

Kỹ năng 2: Kỹ năng Interpersonal

Communication_02.jpg

Kỹ năng giao tiếp luôn luôn cung cấp cho sự tích cực cho nhóm của bạn. Kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng trong vai trò của một thử nghiệm. Một nhân viên có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ giúp có được mối quan hệ cùng tốt với các team và giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng, và khách hàng.

Để hình thành một đội ngũ kiểm tra mạnh, một mối quan hệ tốt trong các thử nghiệm là một điểm quan trọng. Để đạt được điều này, thực hiện một số tương tác, nơi mà team sẽ tương tác với nhau hoặc với các thành viên team mới liên quan đến các defect hoặc các công cụ tự động hóa hoặc thảo luận liên quan đến dự án hoặc ý tưởng sáng tạo có giá trị về mặt trí tuệ.

Luôn xây dựng một đội ngũ bao gồm tất cả sự đa dạng của nhân cách và kỹ năng kỹ thuật. Mỗi cá nhân phải có một vai trò được định nghĩa trong đội hình. Cân các điểm mạnh và điểm yếu của các cá nhân trong nhóm nên được tối ưu hóa.

Kỹ năng 3: Kiểm tra độc lập

Để đóng góp phần lớn cho việc cung cấp các giải pháp chất lượng tốt, kiểm tra độc lập được xác định bởi tổ chức. Độc lập thử nghiệm như:

 • Thử nghiệm được thực hiện bởi developer, người phát triển code
 • Thử nghiệm được thực hiện bởi các developers khác nhau hơn là người phát triển code
 • Thử nghiệm nào được thực hiện bởi các tester - là một phần của team.
 • Thử nghiệm nào được thực hiện bởi tester từ các team khác
 • Thử nghiệm nào được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm thử
 • Thử nghiệm nào được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu bên ngoài từ các tổ chức khác nhau Việc thử nghiệm độc lập tỷ lệ thuận với sản phẩm chất lượng tốt, nhưng cũng dẫn đến ít tương tác với nhóm và chuyển giao kiến thức ít hơn. Mức độ kiểm tra độc lập đối với các dự án thử nghiệm phải được quyết định bởi các tổ chức dựa trên tiến độ, chi phí, mô hình phát triển phần mềm và các ưu tiên.

Thuê một nhóm thử nghiệm từ tổ chức bên ngoài cũng mang lại những thách thức trong một nhóm thử nghiệm giống như sự khác biệt văn hóa, chuyển giao kiến thức, kim ngạch nhân viên, dự toán chi phí, chất lượng, kỹ năng bộ và truyền thông.

Kỹ năng 4: Động lực

Động lực đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành của một nhóm thử nghiệm tốt. Nếu cá nhân không được đánh giá đúng ở công việc của mình, mức độ quan tâm trong công việc của một người giảm. Cá nhân bị mất tinh thần và nó trở nên khó khăn để làm việc trong một nhóm. Điều này gián tiếp tác động đến chất lượng của công việc sản xuất và các thành viên khác trong nhóm.

Làm thế nào để tăng động lực của nhóm thử nghiệm của bạn:

 • Tôn trọng giữa các đồng nghiệp
 • Đánh giá cao những đóng góp có giá trị yếu tố khích lệ từ các quản lý cao hơn
 • Thưởng cho chất lượng công việc
 • Để kiếm được tôn trọng và công nhận trong số các đồng nghiệp là công việc của một cá nhân bằng cách cung cấp / đóng góp quý báu của mình cho sự phát triển tích cực của dự án, nhưng đóng góp này cũng nên định lượng chi phí của chất lượng và rủi ro giảm nhẹ.

Kỹ năng 5: Truyền thông - A Key Factor:

Như chúng ta đã thảo luận về những điểm nêu trên, bạn phải nhận thấy rằng tất cả các điểm được dựa trên một nguyên tắc cơ bản đó là một giao tiếp hiệu quả. Kiểm tra nhóm thông thường giao tiếp với các đồng nghiệp liên quan đến: Tài liệu về các sản phẩm làm việc, nơi không nên có bất kỳ khoảng cách trong các yêu cầu và hiểu biết. Các nhà phát triển và thử nghiệm nên được đồng bộ trong cách tiếp cận của họ đối với một công việc hiệu quả Thông tin phản hồi liên quan đến tài liệu chức năng, yêu cầu đặc điểm kỹ thuật và dự toán Tài liệu về các nhóm thử nghiệm bao gồm các kế hoạch kiểm tra, trường hợp thử nghiệm, chiến lược kiểm tra, báo cáo lỗi kiểm tra, vv Giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng trong khi báo cáo lỗi để phát triển đội. Nó không nên dẫn đến mâu thuẫn trong đội. Nó cần được chuyên nghiệp, chính xác, ngoại giao và hiệu quả vì lợi ích của dự án.

Kỹ năng 6: Độ gắn kết trong team

Làm thế nào để cải thiện độ gắn kết trong một team:

Mỗi đội phải đối mặt với vấn đề liên quan đến tinh thần thấp. Tổ chức có kinh nghiệm tinh thần cao năng suất cao. Chúng ta hãy xem những nguyên nhân gốc rễ của tinh thần thấp trong đội và làm thế nào nó có thể được sửa chữa.

Đôi khi tinh thần của đội bị kém đi vì: lãnh đạo kém, giao tiếp kém, điều kiện làm việc không linh hoạt, khó khăn đồng nghiệp, mất khách hàng lớn, dự án, khối lượng công việc nặng hoặc căng thẳng. Điều này dẫn đến tinh thần thấp như không hài lòng rõ rệt, doanh thu nhân viên, các cuộc xung đột giữa các thành viên trong nhóm, làm giảm năng suất, khiếu nại đối với các đồng nghiệp hoặc làm việc. Trong trường hợp này kết nối lại với nhóm của bạn bằng một số buổi họp, liên lạc liên tục, ăn trưa dự án, đánh giá cao bởi chỉ nói công việc tốt thực hiện, phần thưởng, cho họ cơ hội để khám phá và tìm hiểu, thiết lập mục tiêu và mục tiêu cho họ.

Vào ngày cơ bản, các testers có giao tiếp với khách hàng, các nhà phát triển, các đội khác nhau, người dùng, và khách hàng. Vì vậy, các kỹ năng cơ bản được đề cập như giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và kiến thức cần có đủ hiệu quả để duy trì một liên kết mạnh mẽ giữa tất cả chúng.

Phần kết luận:

Nhóm thử nghiệm là một hỗn hợp của tất cả các tùy chọn đa dạng cả hai chuyên nghiệp và cá nhân. Thực tế nó là một thách thức, một nhiệm vụ hoàn toàn khác để đối phó cũng như là không có ai là hoàn hảo. Tuy nhiên, tất cả chúng ta nên làm việc cho chỉ có một mục tiêu trong tổ chức đó là sản phẩm làm việc hiệu quả và đóng góp tích cực cho tổ chức.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.