+11

Cách lấy chứng chỉ hoàn chỉnh trên Free Code Camp

FreeCodeCamp là một trang web dạy code front end khá nổi tiếng. Chất lượng của trang web này khá tốt và quá trình học tới khi cấp chứng chỉ là hoàn toàn miễn phí, rất tiện lợi cho người học. Tuy nhiên, khi nhận chứng chỉ, bạn sẽ nhận trở lại được một chứng chỉ rỗng không có tên như sau

Vậy làm thế nào để có chứng chỉ có tên của bạn?

1. Cập nhật profile ở github

Vào Edit Profile và chỉnh sửa thông tin cá nhân như ảnh trên. Quan trọng nhất là phải để họ tên. Nên để họ tên thật vì đây là 1 trong những chứng chỉ sẽ giúp bạn trong con đường việc làm

2. Cập nhật profile ở FreeCodeCamp

Vào tài khoản của bạn ở FreeCodeCamp, chọn Update My Settings

3. Update Profile

Chọn Update My Profile from Github. Trang web sẽ reload lại.. Sau đó bạn sẽ vào lại View my .... certification. Tên vừa điền trên Github của bạn sẽ xuất hiện trên chứng chỉ Vậy là xong! Giờ bạn đã có thêm một chứng chỉ code để có thể làm đẹp thêm cho hồ sơ xin việc rồi. Ngoài ra các bạn có thể update cả profile tại LinkedIn để có thể có hồ sơ đẹp trên đó thông qua cách tương tự


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.