+4

Các Mẫu câu Tiếng Anh cho Tester viết Test Case, Checklist

Trong dự án, thông thường với một người mới tiếp cận với môi trường dùng hoàn toàn bằng tiếng anh, bạn sẽ bị lo lắng,

Trình độ tiếng anh của mình có tốt không?

Mình viết này có đúng chưa?

Để bớt lo lắng trong việc viết testcase bằng tiếng anh, bạn cần nắm:

7 Thì hay dùng trong công việc

Như bạn đã biết, có 12 thì trong tiếng anh, nhưng thực chất lại chỉ có 7 thì mình hay dùng trong văn nói và viết, image.png

1: Hiện tại đơn

2: Hiện tại tiếp diễn

3: Hiện tại hoàn thành

4: Quá khứ đơn

5: Quá khứ hoàn thành

3: Tương lai đơn

7: Tương lai tiếp diễn

Tham khảo thêm hướng dẫn dùng các thì tại đây

Hãy ôn lại nắm chắc các thì này nha

Các mẫu câu tiếng anh thông dụng viết Testcase/ checklist

1: Make sure that...

2: Confirm that .... are available or not

3: Verify that....successfully

4: Check whether....should be displayed/shown

5: Verify the...is shown on.....

6: Verify ...must have

7: Verify .... should not be

8: Ensure that... must be

9: Verify...in the...

10: Update...with valid and invalid data

image.png

**Một số tips đáng chú ý khi viết testcase: **

1: Dùng chủ yếu hiện tại đơn

2: Dùng câu chủ động cho step

3: Dùng câu bị động cho expected result

4: Mô tả nào đặc thù thì mới cần dùng tới các thì khác của tiếng anh.

5: Mà expected result thì không dùng should. Cần là 1 câu khẳng định rõ ràng A là A chứ không phải nên là A

Chúc bạn một ngày học tập vui vẻ ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.