Các câu hỏi thường đặt ra khi kiểm thử một trang web

Khi kiểm thử một trang web, tâm trí người kiểm thử thường xuất hiện một số câu hỏi:

 • Thế nào là trang web hoạt động đúng như mong đợi?
 • Người dùng có thể dễ dàng duyệt web không?
 • Có thể truy cập trang web trên các thiết bị khác nhau?
 • Trang web có được bảo mật không?
 • Hiệu suất của trang web như thế nào?
 • Dữ liệu có được lưu trữ chính xác và tồn tại qua các phiên bản?
 • Giao diện của trang web có bị thay đổi trên các nền tảng khác nhau không?
 • Trang web có hoạt động đúng như mong đợi khi được công bố?

Các kỹ thuật kiểm thử có thể trả lời cho các câu hỏi này

1. Thế nào là trang web hoạt động đúng như mong đợi?

Trả lời câu hỏi này QA cần thực hiện kiểm tra các chức năng. Qúa trình kiểm tra chức năng, tính năng của trang web cần được xác nhận theo đúng các yêu cầu được để cập trong tại liệu đặc tả chức năng. Các chức năng mà QA thường kiểm tra ngay cả khi trang web không có các tài liệu đặc tả rõ ràng là:

 • Kiểm tra các đường link được điều hướng từ trang web
 • Kiểm tra chức năng chọn hoặc bỏ chọn checkboxs
 • Kiểm tra chức năng chọn giá trị từ dropdown
 • Kiểm tra chức năng chọn hoặc bỏ chọn các giá trị radio buttons
 • Kiểm tra chức năng các button điều hướng như Submit, Next, Upload...
 • Kiểm tra chức năng chọn ngày ừ canlendars
 • Kiểm tra chức năng search
 • Kiểm tra thông tin hiển thị có đúng và đầy đủ
 • Kiểm tra các liên kết nội bộ và các liên kết ngoài
 • Kiểm tra thứ tự các tab
 • Với các trường không bắt buộc phải kiểm tra dữ liệu đầu vào và đầu ra
 • Kiểm tra các giá trị default
 • Kiểm tra chức năng email có hoạt động

2.Người dùng có thể dễ dàng duyệt web không?

Với câu hỏi trên cần phải thực hiện xem xét các vấn đề sau:

 • Nội dung trang web phải được thể hiện rõ ràng, cấu trúc và liên kết các trang hợp lý để người dùng dễ sử dụng
 • các chức năng của trang web phải được thể hiện rõ qua các tên buttons hay text link
 • Trang web phải có tài liệu hướng dẫn và trợ giúp người dùng
 • Tính năng tìm kiếm phải rõ ràng
 • Có thể truy cập các page từ menu chính
 • Lỗi chính tả phải được hạn chế tối đa
 • Trang web nên được thống nhất theo một bố cục, màu nền,, font chữ, font size... Một trang web thương mại điện tử phải thân thiện với khách hàng, thu hút sự chú ý. Phải được xác minh về khả năng truy cập và các thông tin về sản phẩm phải được hiển thị rõ ràng. Cần có chức năng hỗ trợ khách hàng.

3.Có thể truy cập trang web trên các thiết bị khác nhau?

Kiểm tra khả năng tương thích của trang web trên các trình duyệt, các hệ điều hành và các thiết bị khác nhau

 • Khả năng tương thích của trình duyệt Trang web phải hoạt động tốt với các trình duyệt khác nhau như Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari ... Ngoài ra, cũng nên kiểm tra hiệu suất trang web tối ưu trên các trình duyệt
 • Khả năng tương thích hệ điều hành Để xác định các vấn đề về trải nghiệm người dùng tiềm năng, một trang web nên được thử nghiệm trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Unix.MAC, Solaris, v.v để đảm bảo tính tương thích của hệ điều hành.
 • Tương thích thiết bị Việc kiểm tra nên được thực hiện trên các thiết bị bao gồm các tình huống dưới đây. Kích thước màn hình trang web nên được điều chỉnh theo thiết bị Một thiết bị nên được xoay màn hình đặc trưng Trang web không được hiển thị bất kỳ sự cố tải nào trên các thiết bị khác nhau với tốc độ mạng khác nhau Kiểm tra trang web khi thiết bị vào / ra phạm vi mạng

4.Trang web có được bảo mật không?

Kiểm tra bảo mật được thực hiện để phát hiện ra các lỗ hổng trong hệ thống và đảm bảo trang web được bảo mật.

 • Trang web phải được xác minh cho các trường CAPTCHA để nhận dạng người dùng
 • Tất cả các thao tác không hợp lệ và trái phép của người dùng hoặc lỗi / lỗi hệ thống không liên tục sẽ được ghi lại cho mục đích phân tích
 • Kiểm soát truy cập
 • Kiểm tra phương thức thanh toán

5.Hiệu suất của trang web như thế nào?

Dưới đây là một vài cách kiểm tra hiệu suất web:

 • Kiểm tra khả năng trả về dữ liệu của trang web trong điều kiện bình thường và cao điểm
 • Hiệu suất của trang web phải được kiểm tra bằng cách đo thời gian phản hồi, tốc độ, khả năng mở rộng và sử dụng tài nguyên
 • Các vấn đề về độ trễ mạng cần được xác định nếu có

6.Dữ liệu có được lưu trữ chính xác và tồn tại qua các phiên bản?

Cơ sở dữ liệu là một trong những thành phần quan trọng của ứng dụng web chứa thông tin đầy đủ được nhập thông qua một trang web. Do đó, cần đảm bảo rằng dữ liệu người dùng chính xác sẽ được lưu trong các bảng cơ sở dữ liệu mà không có bất kỳ thao tác nào và để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

 • Xác minh tính nhất quán dữ liệu trên giao diện người dùng, ví dụ: UI và cơ sở dữ liệu trang web
 • Xác minh rằng các bảng DB đang cập nhật đúng cách bất cứ khi nào các hành động chèn / cập nhật / xóa được thực hiện bởi ứng dụng trang web
 • Xác minh thời gian phản hồi của các truy vấn kỹ thuật và tinh chỉnh chúng nếu cần
 • Kiểm tra kết nối DB và quyền truy cập

7.Giao diện của trang web có bị thay đổi trên các nền tảng khác nhau không?

Kiểm tra giao diện được thực hiện để kiểm tra sự tương tác mượt mà của trang web với các giao diện khác nhau như Máy chủ Web & Máy chủ cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình kiểm tra giao diện, người kiểm tra cần đảm bảo nếu các yêu cầu ứng dụng được gửi đúng đến cơ sở dữ liệu và thông tin chính xác được hiển thị cho máy khách dưới dạng đầu ra. Một máy chủ web không nên đưa ra bất kỳ ngoại lệ từ chối tại bất kỳ thời điểm nào và cơ sở dữ liệu phải luôn luôn đồng bộ với ứng dụng.

8.Trang web có hoạt động đúng như mong đợi khi được công bố?

Khi một sản phẩm chuyển sang môi trường sản xuất, cần kiểm tra thường xuyên để kiểm tra kiểm soát chất lượng.

 • Các thử nghiệm ứng dụng web phải được thực hiện định kỳ và nhật ký kiểm tra phải được lưu lại
 • Hệ thống tự động mở rộng và cân bằng tải phải được kiểm tra
 • Kiểm tra trải nghiệm người dùng cuối và cố gắng phát hiện ra các khiếm khuyết hoặc các cuộc tấn công độc hại thường không được chú ý trong quá trình kiểm tra QA
 • Theo dõi thời gian đáp ứng sản phẩm trong thời gian tải cao điểm
 • Thực hiện kiểm tra các trường hợp xác định lỗi mạng, lỗi kết nối hoặc gián đoạn bởi một cuộc gọi không mong muốn

Nguồn tài liệu: https://www.softwaretestinghelp.com/web-application-testing/?fbclid=IwAR3iioDcnFd8IwpE2XY0fq4rGpYwulQqEdUPVIdCYLWzWhAEw7hJ8rd8s_Q

All Rights Reserved