0

Business Analyst và design functions

Bài toán:

Bạn phụ trách phần phân tích sản Khách hàng đưa bạn một số ideas cơ bản về chức năng sản phẩm Team dev chưa thể start coding vì chưa hiểu gì Team QA yêu cầu bạn đưa ra function list hoặc mock-up UI Cấp trên yêu cầu bạn đưa ra estimation ASAP

Một cổ nhiều tròng, là BA, bạn nên bắt đầu làm gì và theo thứ tự nào?

Lời giải

NOTE:

  1. Lời giải dựa trên kinh nghiệm thực tế, không phải là solutions cho mọi công ty 😄
  2. Chủ yếu áp dụng cho outsource khi start một dự án
  3. Các dự án maintenance có thể tham khảo
  4. Cách trình bày hơi bỗ bã, đôi khi hơi bất lịch sự 😄

Step 1: Khách hàng muốn gì?

  1. Trường hợp A: khách hàng tham khảo ý tưởng từ 1 sản phẩm nào đó và muốn thực hiện tương tự. Bingo, bạn chỉ cần hỏi khách hàng/stackholder/PO: -> Đã có sản phẩm nào trên thị trường có chức năng tương tự chưa? -> Mày đã thấy function này ở chỗ nào, chỉ cho tao xem qua với?

Bước tiếp theo thì vào đó tìm hiểu, chơi bời, phá nát sản phẩm đã có để hiểu rõ luồng và chức năng. UI thì ta học tập và nâng cấp thôi (không phải là COPY y hệt nha)

  1. Trường hợp B: Ý tưởng mới toe, chưa đâu có. Cái này tốn thời gian và cần kinh nghiệm. --> Business của ý tưởng đó là gì? --> Nó có ý nghĩa như nào với khách hàng và hệ thống? NOTE: Trường hợp bạn CHO RẰNG ý tưởng viển vông, không thực tế và ĐỊNH nói với khách hàng như thế. Oh no, hãy xem xét lại bản thân, đừng dập tắt ước mơ của người khác, không gì là viển vông cả, khách hàng thuê bạn không phải (hoặc hầu hết) không rảnh để nghĩ ra những ý tưởng vớ vẩn. Hãy cẩn trọng google 😃 Theo kinh nghiệm bản thân, 99% ý tưởng đã có trên thị trường. Chỉ là khách hàng không biết là ý tưởng đó đã tồn tại. Như ở trên, business của ý tưởng là gì? Nếu liên quan đến SNS, hãy tìm hiểu từ các SNS nổi tiếng hiện nay, Facebook, Twitter... Nếu liên quan đến OTP, hãy xem Zalo coi.

Tự dưng lười viết 😦 To be countinue


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.