0

Bone trong 3ds Max, ứng dụng vào một game đơn giản

  1. Giới thiệu 3ds Max:

Autodesk® 3ds Max® là một ứng dụng mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm. 3Ds Max thường được sử dụng để tạo phim và các đoạn video nghệ thuật, phát triển game, thiết kế sản phẩm đa phương tiện multimedia (cho in ấn và cho web), thiết kế một cách trực quan chuyên nghiệp, và những người thiết kế sẽ phải choáng váng về khả năng tạo ra kết quả trong một khoảng thời gian ngắn. 3ds Max là đang dẫn đầu các phần mềm trong lĩnh vực thiết kế trực quan, phát triển game, thiết kế các hiệu ứng ảo và đào tạo. (Sưu tầm)

  1. Cách sử dụng Bone, Skinning the Mesh cơ bản trong 3dsmax:

Hãy tưởng tượng, nó giống như xương với thịt của bạn được gắn với nhau,. Hoặc bạn là một nhà sản xuất ra robot người. Khi đã có bộ xương bên trong rồi thì việc còn lại của bạn chỉ là ghép da thịt vào cho con robot đó. 😄

Việc đầu tiên: Create->Geometry->Cylinder

12-300x163.jpg

Sau đó tạo xương. Để tạo xương trong 3dsmax, vào tab create->System->Bones. 21-300x186.jpg

2Đưa xương vào khớp với mô hình vừa vẽ. Sau đó -> Modifier List-> Skin->Add sau đó chọn phần xương muốn add.. 31-300x174.jpg

Vậy là đã gắn xong xương.

  1. Tạo một nhân vật và ứng dụng vào Unity3d để tạo game ShadowJump.(Sử dụng biped)

Đây là một game thể loại TeampleRun. Nó giống kiểu Flapy Bird.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.