+11

Tái sử dụng code và Clean Code với React Hooks 😊 (Series: ReactHayHo - PHẦN 1)

Cải thiện khả năng tái sử dụng với Custom Hooks

Nếu bạn nhớ lại những ngày mà trước khi phiên bản React 16.8.0 ra đời. Cách lifecycle của component được xử lý trong componentDidMount, componentDidUpdatecomponentWillUnmount. Mỗi hàm lifecycle thường chứa logic không liên quan trong khi các logic liên quan lẫn nhau lại được tách ra. Điều này thường dẫn đến các component trở nên phức tạp khó tái sử dụng, dễ bị lỗi và không nhất quán.

Sau đó, trong React 16.8.0 hook đã được update mục đích để cải thiện những vấn đề hàng ngày mà rất nhiều Dev React đang gặp phải và vật lộn với nó.

Hooks cho phép bạn chia một component thành các chức năng nhỏ hơn dựa trên những phần có liên quan (chẳng hạn như thiết lập đăng ký hoặc tìm nạp dữ liệu), thay vì buộc chúng phải được phân chia dựa trên các hàm lifecycle.

Điều này rất tuyệt vời để giữ sự phân tách tốt các mối quan tâm, nhưng cũng để giữ cho code của bạn DRY. Hooks cho phép bạn trích xuất các logic state để có thể kiểm tra độc lập và tái sử dụng trong các component khác. Điều này làm cho logic state ít bị lỗi hơn và cung cấp khả năng phân tách các mối quan tâm tốt hơn. Views cũng trở nên rõ ràng hơn và không bị lộn xộn với logic phức tạp.

Các hook không chỉ dùng để thay thế các hàm lifecycle bằng cách sử dụng useEffect.

Hãy xem ví dụ sau nơi chúng ta đang tạo một ArticlePreview component, đại loại như thế này:

React component — Article Preview

Bạn có thể giễ dạng bị một thế lực nào đó cám dỗ và viết một cái gì đó như thế này:

import { useEffect, useState } from "react";
import {
 Card,
 Header,
 Title,
 Subtitle,
 Avatar,
 Actions,
 Image,
 Button
} from "./components";

export default function ArticlePreview({ id }) {
 const [loading, setLoading] = useState(false);
 const [article, setArticle] = useState(null);

 useEffect(() => {
  setLoading(true);
  fetch(`/articles/${id}`, { method: "POST" })
   .then(setArticle)
   .then(() => setLoading(false));
 }, [id]);

 const dislike = () => {
  fetch(`/articles/${id}/dislike`, { method: "POST" });
 };

 const like = () => {
  fetch(`/articles/${id}/like`, { method: "POST" });
 };

 return (
  <Card inProgress={loading}>
   <Header>
    <Title>{article?.title}</Title>
    <Subtitle>{article?.subtitle}</Subtitle>
    <Avatar src={article?.author?.image} />
   </Header>

   <Image src={article?.banner} />

   <Actions>
    <Button primary onClick={like}>
     Like
    </Button>
    <Button secondary onClick={dislike}>
     Dislike
    </Button>
   </Actions>
  </Card>
 );
}

Vấn đề với cách tiếp cận này là bạn có rất nhiều logic state được trộn lẫn bên trong component của mình. Điều này làm cho logic state khó kiểm tra độc lập và cũng không thể tái sử dụng trong các component khác, chẳng hạn như ArticleFull component bên dưới:

image.png

Có thể sử dụng một cách tiếp cận tốt hơn sẽ là tạo một Hooks tùy chỉnh useArticle xử lý logic state có thể tái sử dụng cho cả component ArticlePreviewArticleFull. Một useArticle Hooks có thể trông giống như thế này:

import { useEffect, useState } from "react";

export default function (id) {
 const [loading, setLoading] = useState(false);
 const [article, setArticle] = useState(null);

 useEffect(() => {
  setLoading(true);
  fetch(`/articles/${id}`, { method: "POST" })
   .then(setArticle)
   .then(() => setLoading(false));
 }, [id]);

 const dislike = () => {
  fetch(`/articles/${id}/dislike`, { method: "POST" });
 };

 const like = () => {
  fetch(`/articles/${id}/like`, { method: "POST" });
 };

 return [like, dislike, loading, article];
};

Và với logic state được trích xuất vào Hooks tùy chỉnh của riêng nó, view/component có thể trông giống như thế này:

import {
 Card,
 Header,
 Title,
 Subtitle,
 Avatar,
 Actions,
 Image,
 Button
} from "./components";
import { LikeIcon, DislikeIcon } from "./icons";
import useArticle from "./useArticle";

export default function ArticlePreview({ id }) {
 const [article, loading, like, dislike] = useArticle(id);

 return (
  <Card inProgress={loading}>
   <Header>
    <Title>{article?.title}</Title>
    <Subtitle>{article?.subtitle}</Subtitle>
    <Avatar src={article?.author?.image} />
   </Header>

   <Image src={article?.banner} />

   <Actions>
    <Button onClick={like}>
     <LikeIcon />
    </Button>
    <Button onClick={dislike}>
     <DislikeIcon />
    </Button>
   </Actions>
  </Card>
 );
}

Mặc dù đây chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng việc phân tách các mối quan tâm sẽ tốt hơn nhiều với logic state được chuyển sang custom hook có thể giễ dàng tái sử dụng và với nó component này sạch hơn rất nhiều, dễ đọc và giễ maintenance.

Như bạn có thể thấy custom hooks là một cơ chế tuyệt vời clean code và có thể tái sử dụng!

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.