-2

Blockchain : Sự khác nhau giữa PoW và PoS

Khi nói về thế giới tiền điện tử , chắc hẳn bạn đã nghe nói về Mining, đặc biệt là 2 giao thức Proof of Work và Proof of Stake. Trong bài viết này , mình sẽ phân tích 2 khái niệm cơ bản PoW (Proof-of-Work) và PoS (Proof-of-Stake) để hiểu sự khác biệt, ưu và nhược điểm của cả 2 giao thức được sử dụng cho việc khai thác tiền điện tử (Cryptocurrency Mining) .

Proof-of-Work (PoW) là gì?

Hiện tai đang có rất nhiều đồng tiền mã hóa đang sử dụng hệ thống này , nhưng mình sẽ lấy ví dụ điển hình như Bitcoin.

Quá trình khai thác được sử dụng để xác nhận các giao dịch Bitcoin xảy ra trên toàn cầu . Tất cả các giao dịch trước đó được viết trong blockchain, và để đảm bảo mọi thứ được viết trong blockchain là đúng , nó cần một hệ thống xác nhận rằng có một giao dịch đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể .

PoW là một giao thức được thiết kế chủ yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng (trên thực tế , nó sẽ tốn một khoản chi phí rất lớn để cố gắng tấn công , nhiều hơn những gì mà một người nào đó kiếm được từ nó ) , và nó cũng cho phép sự đồng thuận phân tán của các giao dịch “Không đáng tin cậy” .

Có được sự đồng thuận phân tán có nghĩa là bạn không cần sự tin tưởng hay sự tham gia của bên thứ ba để gửi hoặc nhận tiền trực tuyến . Bạn chỉ cần xác minh rằng giao dịch thành công bằng việc đảm bảo rằng nó được viết trong mạng lưới blockchain .

Đặc biệt PoW là cần thiết để giải quyết các bài toán khó, quá trình đó nó được gọi là Mining, được sử dụng để viết ra một nhóm giao dịch mới chưa đáng tin trong blockchain

Một giao dịch Bitcoin được xảy ra khi nào , trên thực tế , đây là những gì nó sẽ xảy ra :

  • Tất cả các giao dịch chưa được xác minh đều được “gộp lại” trong một cái gọi là “block”.
  • Người khai thác sẽ kiểm tra xem giao dịch đó có hợp pháp hay không : để làm điều đó họ phải giải quyết một bài toán tương đối phức tạp .
  • Người khai thác đầu tiên giải được sẽ được thưởng Bitcoin thông qua giao thức .
  • Giao dịch cuối cùng được viết trong blockchain public .

Tìm kiếm giải pháp về cơ bản nó như một trò chơi , người giải được nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng , và kiểm tra xem giải pháp đó là chính xác , dễ dàng và minh bạch .Người khai thác không thể gian lận trong hệ thống bởi vì họ sử dụng nguồn thực tế để xử lý các giải pháp này .

Trong thực tế , có một lượng lớn năng lượng và máy móc cụ thể gọi là ASICs những thứ cần để có thể khai thác .

Đây là vấn đề chính xảy ra với POW : các tài nguyên này cần đòi hỏi nhiều năng lượng để chạy để chạy trên các siêu máy tính để tính toán một số giải pháp tiềm năng .

Dưới góc độ hệ sinh thái , đây không phải là lý tưởng và nó dẫn đến việc người khai thác phải tốn nhiều năng lượng , gây thiệt hại đến môi trường trừ khi các nguồn tái tạo được sử dụng .

Trên thực tế , bạn cần một lượng đáng kể công suất tính toán , nhiều hơn mức trung bình mà người bình thường có thể làm , điều đó dẫn đến cộng đồng người khai thác ngày càng nhỏ hơn , độc quyền hơn .

Proof-of-Stake (PoS) là gì ?

PoS cũng là một giao thức để xác thực giao dịch , vì thế mục đích của nó cũng giống như PoW , những kết quả thu được nó lại theo một cách khác .

Proof-of-Stake được thực hiện bới các thợ mỏ đã đặt một số tiền của họ vào một block để kiểm tra các block giao dịch

Người khai thác được chọn một cáchh xác định bầng thuật toán dựa trên số tiền mà người đó sở hữu , trong thời gian dài người đó sở hữu chúng và các yếu tố khác dựa trên thuật toán được cấu trúc .

Các đồng coin cũng được tạo ra ngày từ đầu và con số của chúng không bao giờ thay đổi , và khi nó tạo ra block , người đào sẽ kiếm được từ phí của tất cả các giao dịch được ghi trong block .

Bạn chỉ cần chứng minh rằng bạn đã có một tỷ lệ phần trăm nhất định của tất cả các loại tiền tệ có sẵn của đồng mà đã dược xác định, và ngược lại bạn sẽ nhận được hoa hồng .

PoS sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn PoW bởi về mặt kỹ thuật thì bất kỳ ai cũng có thể khai thác và nó cung cấp một quy mô tuyến tính liên quan đến tỷ lệ khối mà người đào có thể xác nhận vì nó dựa trên hạn ngạch sở hữu tiền điện tử .

Trên thực tế , nền tảng lớn như Ethereum đã quyết định chuyển qua hệ thống này , thông qua giao thức này để xác nhận giao dịch .

Cuộc cạnh tranh công nghệ trên các giao thức và thuật toán sẽ xác định tương lai của Internet -Nó được kỳ vọng sẽ là một tương lai phi tập trung và mới chỉ trong giai đoạn khởi đầu . Không ai có thể xác định rằng ai sẽ thành công ngày hôm nay bới vì các giải pháp luôn được phát triển .


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.