0

Basic Checklist for Testing

Định nghĩa: Một checklist là một danh mục các items / task được ghi lại để theo dõi. Danh sách này có thể được, hoặc sắp xếp theo chuỗi hoặc có thể là một cách bừa bãi.

Việc sử dụng checklist vào 1 project có những lợi thế sau:

 • Linh hoạt - Có thể sử dụng cho bất cứ điều gì
 • Dễ dàng tạo và sử dụng
 • Kết quả phân tích (Tiến độ công việc / tình trạng hoàn thành) là siêu dễ dàng.
 • Rất linh hoạt (Bạn có thể thêm hoặc bỏ các mục không cần thiết)

Testing-Checklist.png

Trong SDLC (Software Development Life Cycle) trong khi phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm, nó được khuyên nên làm một danh sách của tất cả các tài liệu và các công việc cần thiết để tránh rắc rối cuối cùng phút. Cách kiểm tra này sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bước quan trọng và sẽ giữ một kiểm tra về chất lượng quá. Nếu kiểm tra không thực hiện bất kỳ danh sách kiểm tra hoặc quên để bao gồm bất cứ nhiệm vụ trong đó thì có thể là anh ta có thể bỏ lỡ một số khiếm khuyết quan trọng. Checklist được chia thành số lượng các loại được liệt kê như sau:

1) Resource Assignment and Training

 • Để đảm bảo rằng dự án thử nghiệm đã đủ ngân sách được phân bổ ở cấp dự án.
 • Chúng tôi có đủ nhân sự hoặc nguồn nhân lực được phân bổ cho dự án thử nghiệm.
 • Phân tích kỹ năng và năng lực của đội ngũ kiểm tra để chắc chắn rằng liệu họ có đủ thẩm quyền hoặc yêu cầu để đáp ứng yêu cầu kỹ năng thiết lập.
 • Tất cả các công cụ kiểm tra cần thiết được cài đặt tại trạm làm việc với giấy phép phần mềm thích hợp.
 • Tất cả các nguồn lực được đào tạo tốt trên công cụ kiểm tra cần thiết và công việc dự án..
 • Trách nhiệm bắt buộc được gán cho leader và các thành viên tương ứng.

**2) Tài liệu Kiểm thử phần mềm **

 • Hãy chắc chắn rằng tất cả các tài liệu chức năng và tài liệu thiết kế được hoàn thành trước khi đội test có thể bắt đầu viết các trường hợp thử nghiệm.
 • Kế hoạch kiểm tra được tạo ra bao gồm tất cả các trường hợp thử nghiệm cần thiết.
 • Trường hợp thử nghiệm được tạo ra bao gồm tất cả các trường hợp cần thiết.
 • Review các trường hợp kiểm tra và kế hoạch kiểm tra
 • Thiết lập cổng báo cáo lỗi
 • Tạo ra các ma trận truy xuất nguồn gốc với các nhóm chức năng để đảm bảo chức năng được ánh xạ để kiểm tra các trường hợp.
 • Hãy chắc chắn rằng, định dạng dự án báo cáo tình trạng hàng tuần cũng được xác định.
 • Đăng tắt hoặc phê chuẩn của QA manager để thực hiện các trường hợp thử nghiệm.

**3) Checklist kiểm thử phần mềm **

 • Hồi qui bộ phần mềm được thực hiện thành công khi thử nghiệm với giai đoạn thử nghiệm mới hoặc phát hành dự án mới.
 • Giữ một kiểm tra trên tổng số trường hợp thử nghiệm được thực hiện trên cơ sở hàng ngày và do đó tiến độ công việc của dự án.
 • Kiểm tra báo cáo tình trạng hàng tuần được lưu hành trên cơ sở hàng tuần với các định dạng chính xác và để yêu cầu người nhận .
 • Mở lỗi được giải quyết kịp thời của đội ngũ phát triển, đội yêu cầu thu thập và quản lý cấp cao.
 • Hãy chắc chắn rằng, không có rào chắn ở khu vực thử nghiệm liên quan đến công nghệ, quản lý và hành vi của khách hàng.
 • Hãy chắc chắn rằng trước khi tuyên bố tình trạng thử nghiệm như là đầy đủ hoặc cung cấp thử nghiệm ký nhận, tất cả các lỗi hoặc các khuyết tật mở lớn hay nhỏ hoặc là đóng hoặc chậm cho phát hành trong tương lai.
 • Hãy chắc chắn rằng tất cả các kiểm tra khả năng tương thích hệ thống được thực hiện, ví dụ một ứng dụng làm việc trên IE cũng nên làm việc trên chrome, Mozilla, vv

4) Tuân thủ

 • Xem xét các kế hoạch kiểm tra để đảm bảo dự án được thực hiện theo phương pháp thiết kế yêu cầu.
 • Đánh giá về mục tiêu dự án với các trường hợp doanh nghiệp sử dụng.
 • Dự án phải tuân thủ tất cả tuân thủ pháp luật yêu cầu.
 • Xác định các mục ưu tiên trong dự án đó là cần thiết cho tổ chức tuân thủ và thực hiện những mục.
 • Kiểm tra kế hoạch dự án cho phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức kinh doanh.
 • Xác minh rằng dự án chuyển giao là phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
 • Đánh giá khả năng dự án đáp ứng các kết quả mong muốn đạt được mục tiêu dự án được xác định trước.

5) Measurability and Monitoring

 • Đánh giá hoạt động và quy trình dự án mà cũng đo lường được để thiết lập mức độ mong muốn của hiệu suất.
 • Xác minh của hệ thống các biện pháp xử lý đối với độ tin cậy và độ chính xác.
 • Yêu cầu khách hàng tiếp cận của hệ thống dự án để nhóm dự án để xem xét.
 • Lập kế hoạch gọi điểm kiểm tra, thử nghiệm giai đoạn cuộc gọi hoàn thành và gọi scrum ngày để theo dõi sự tiến bộ của dự án thử nghiệm.
 • Hãy chắc chắn rằng chuyển giao dự án thử nghiệm đã xác định trước tiêu chuẩn chấp nhận được phê duyệt, điều này sẽ giúp để đo chuyển giao dự án.
 • Hãy chắc chắn rằng, chi tiết liên lạc leo thang thích hợp cũng được truyền đạt tới khách hàng và nhóm dự án thành viên.

6) Tính linh hoạt của dự án

 • Hãy chắc chắn rằng dự án là linh hoạt và có khả năng sửa đổi mong muốn kịp thời.
 • Đánh giá dự án có kế hoạch giảm nhẹ rủi ro sau khi phân tích tất cả các yếu tố nguy cơ dự án có thể.
 • Làm cho hệ thống kiểm soát dự án chắc chắn là đáng tin cậy và hiệu quả.
 • Hãy chắc chắn rằng dự án có kế hoạch dự phòng để giải quyết các sự kiện đặc biệt và không lường trước được.
 • Hãy tự tin rằng mục tiêu của dự án hoàn toàn giải quyết vấn đề được xác định bởi các trường hợp sử dụng kinh doanh.
 • Sáng tạo của vòng phản hồi tự điều tiết cho dự án để đảm bảo mọi vấn đề được báo cáo có liên quan đến công việc của dự án thử nghiệm.

Đây là một số các điều khoản chính nên được bao gồm trong Checklist, tuy nhiên các công ty có phần mềm khác nhau và ứng dụng kiểm tra checklist có thể thay đổi. Nó luôn luôn là một thực hành tốt để làm cho một checklist để kiểm tra có thể được thực hiện một cách đúng đắn và không có điểm quan trọng cần được bỏ qua.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.