+1

[Android] Sử dụng workmanager in multi-process apps

Sử dụng WorkManager trong xử lý đa tiến trình của ứng dụng

Hiện nay WorkManager đã ra đến phiên bản 2.5.0 sử dụng dễ dàng hơn trong môi trường đa tiến trình và cung cấp một số cải tiến về tốc độ ổn định.

Vì vậy, nếu bạn có một ứng dụng quản lý nhiều quy trình và bạn cần một cách mạnh mẽ để quản lý công việc nền, thì WorkManager sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Có một số thay đổi bạn sẽ cần thực hiện với mã của mình nên hãy đọc để tìm hiểu thêm tại đây

Giới thiệu về work-multiprocess:

Work-multiprocess mới có thể thống nhất lập lịch công việc cho một quy trình duy nhất. Ta hãy import nó vào ứng dụng và triển khai thôi nào

 implementation "androidx.work:work-multiprocess:2.5.0"

Bây giờ bạn có thể chọn quy trình được chỉ định mà WorkManager sử dụng để xếp hàng WorkRequests, và chạy lập lịch theo quy trình của nó.

Ta có thể config khi sử dụng Configuration.Provider như sau :

class MyApplication() : Application(), Configuration.Provider { 
  override fun getWorkManagerConfiguration() =
    Configuration.Builder()
     .setDefaultProcessName("com.example:remote")
     .build()
}

Khi sử dụng work-multiprocess, bạn cũng muốn sử dụng RemoteWorkManager thay vì WorkManager để quản lý các yêu cầu công việc của mình. RemoteWorkManager sẽ luôn liên hệ với quy trình được chỉ định để sắp xếp công việc cho bạn. Điền này đảm bảo rằng bạn không vô tình khởi tạo mới WorkManager trong quá trình hoạt động. Bộ lập lịch trong quá trình cũng chạy trong cùng một quá trình được chỉ định sẵn.

Những lợi ích

Với WorkManager được định cấu hình như vậy và sử dụng RemoteWorkManager để lên lịch công việc, bạn có thể tận hưởng công việc của mình được quản lý nhanh hơn, tối ưu hóa hơn đặc biệt là đáng tin cậy hơn trọng ứng dụng cần nhiều tiến trình. Điền này là do sự tranh chấp tài nguyên từ SQLite có thể sẽ được giảm đi đáng kể và việc điều chỉnh công việc giữa các quy trình sẽ không còn cần thiết nữa vì ứng dụng của bạn sẽ chỉ có một phiên bản WorkManager duy nhất chạy trong một quy trình mà bạn có thể chỉ định.

Thay đổi hành vi 🔀

Điều chỉnh công việc

Trước đây, khi ActivityManager không thể tạo ra JobService bắt đầu một công việc, công việc đó sẽ âm thầm bị loại bỏ do một lỗi cơ bản trong nền tảng . WorkManager hiện tại đảm bảo rằng có một công việc lập lịch hỗ trợ cho mỗi đơn vị WorkRequest khi một Application được tạo bằng WorkRequest với công việc.

Hạn chế tăng trưởng cơ sở dữ liệu nội bộ

Ta có thể thấy rằng một trong những nguyên nhân gây ra lỗi ứng dụng là do thiết bị hết bộ nhớ. Điều này chủ yếu xảy ra trên các thiết bị có dung lượng lưu trữ thấp. Tuy nhiên, khi ứng dụng lên lịch nhiều việc, WorkManager phải chịu một phần trách nhiệm khiến thiết bị bị chiếm bộ nhớ.

Các công việc đã hoàn thành và được ghi lại trong cơ sở dữ liệu WorkManager trong vòng 7 ngày theo mặc định . Thời gian này đã được giảm xuống 1 ngày , điều này làm giảm đáng kể kích thước cơ sở dữ liệu .

Mặc dù ta đã rút ngắn thời gian lưu vào bộ nhớ đệm, nhưng có thể tối ưu hơn nữa là kiểm soát thời lượng công việc của mình sẽ được ghi nhớ bằng cách sử dụng keepResultsForAtLeast() API.

New testing API ✨

Nếu bạn đang sử dụng ListenableFuture với WorkManager, thì việc kiểm tra trở nên dễ dàng hơn - TestListenableWorkerBuilder tiện ích mở rộng Kotlin hiện có trong bất kỳ lớp nào mở rộng ListenableWorker, cung cấp cho bạn sự linh hoạt hơn trong quá trình kiểm tra.

Sửa một số lỗi 🐛

Ngoài các tính năng mới, bản phát hành này cũng có một số bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ ổn định, độ tin cậy và hiệu suất của WorkManager. Bạn có thể đọc tất cả các thay đổi cũng như các lỗi đã sửa tại đây .

Đóng góp WorkManager thông qua Github

WorkManager, cũng như một số thư viện Jetpack khác, có thể chấp nhận đóng góp qua GitHub. Có thể tham khảo thêm tại đây


Hy vọng bài viết này sẽ có chút ích cho bạn trong việc sử dụng work manager

Nguồn : https://medium.com/androiddevelopers/workmanager-2-5-0-stable-released-701b668cd064


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.