-1

AlarmManager trong android(part 2)

Tạo 1 báo thức lặp đi lặp lại

  • Báo thức (dựa trên lớp AlarmManager) cho bạn 1 phương pháp để thực hiện các hoạt động theo thời gian ngoài đời của ứng dụng của bạn, ví dụ như khởi động 1 service 1 lần 1 ngày để download thông tin dự báo thời tiết. Những báo thức đó có các thuộc tính sau:
    • nó cho phép bạn xử lý các intent ở vào thời điểm mà bạn đã thiết lập trước đó.
    • Bạn có thể kết hợp nó với Broadcast reciever để khởi động các service và thực hiện các phép toán khác.
    • Nó hoạt động độc lập với ứng dụng của bạn, vì vậy bạn có thể kích hoạt các sự kiện cho dù ứng dụng của bạn không hoạt động, thậm chí là đang trong chế độ sleep
    • Giúp bạn giảm thiểu tài nguyên của ứng dụng, bạn có thể lập lịch mà không cần sựa vào các biến đếm hoặc có thể tiếp tục chạy các ứng dụng ngầm khác.

Hiểu về Trade-offs

  • một báo thức lặp đi lặp lại là một cơ chế tương đối đơn giản và sự uyển chuyển hạn chế. Nó có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho ứng dụng của bạn, đặc biệt nếu bạn sử dụng các tác vụ liên quan tới mạng. Nếu sử dụng alarmManager không hợp lý bạn có thể làm hao tổn pin của thiết bị hoặc gây quá tải server

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.