+1

Add Git branch to command prompt and change the color of command prompt by status of current branch(Git) on Linux or UNIX

Xin chào các mọi người, như đã ghi ở tiêu đề thì hôm nay mình xin phép giới thiệu tới các bạn một số tip nhỏ để custom command prompt để thêm git branch vào command và custom một chút color cho rực rỡ. 🖖

Như các bạn đã biết, Zsh là một trình Shell cực mạnh, nó là phiên bản mở rộng của bash shell và đã được thêm nhiều chức năng và tiện ích. Phải kể đến thư viện phổ biến với developer đó chính là oh-my-zsh Với oh-my-zsh thì bạn có thể được hỗ trợ về giao diện rất nhiều và hỗ trợ gõ tắt câu lệnh, ví dụ như bình thường thì

$ git branch

thì nó thành

$ gb

hay là câu lệnh rất đỗi quen thuộc mà dài dòng đó là

$ git push origin branch-name -f

và nó thành

$ ggf

Và đây là chi tiết các câu lệnh viết tắt đầy đủ nhất trong oh-my-zsh: https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Plugin:git Và một điểm nữa mà mình cực thích ở oh-my-zsh đó chính là hiển thị tên của branch của git lên command prompt nhìn rất tiện và tránh được nhầm lẫn rằng nghĩ đang ở branch này nhưng thực thế lại ở branch khác. Tuy nhiên bài viết hôm này mình lại không đề cập đến sử dụng zsh như thế nào mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiện tên của branch lên command prompt như thế nào. Mình sẽ đi theo từng bước một như sau:

 1. Add name branch to command prompt
 2. Custom color
 3. Change color by status branch

Add name branch to command prompt

Chắc hẳn một số người đã từng biết đến .bashsrc và cũng có người chưa biết đến nên mình xin mạn phép điểm lại chút .bashsrc là một shell script, nó được bash gọi ngay sau khi bash start nói một cách dễ hiểu là file script config để hiển thị ra bash. Vì vậy mà chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với file này để sửa cái mình cần nhé 😉 Đầu tiên thì chúng ta mở file .bashsrc này lên nhé, chúng ta có thể sử dụng nano, vim, subl, hay là gedit cho dễ dàng cũng được

$ sudo <name_explorer> ~/.bashrc

và sau đó add đoạn này vào dòng bất kỳ của file nhẽ, và dĩ nhiên là phải riêng ra nhé, ✌️

git_branch() {
 git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}

export PS1="[\[email protected]\h \W]\$(git_branch)\$ "

Như chúng ta có thể thấy thì

Ký hiệu Giải thích
\u Tên người dùng
\h Tên thiết bị
\W Thư mục hiện tại
git_branch Gọi function để lấy tên branch

Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy khá là đầy đủ để làm việc rồi, tuy nhiên nó lại chưa được đẹp cho lắm thì chúng ta sẽ cùng đến với bước 2 để thêm corlor cho command prompt nhé. (go)

Custom color

Để thêm color thì mình cần đến mã màu của shell scrip

'\[0;30m' # Black - Regular
'\[0;31m' # Red
'\[0;32m' # Green
'\[0;33m' # Yellow
'\[0;34m' # Blue
'\[0;35m' # Purple
'\[0;36m' # Cyan
'\[0;37m' # White
'\[1;30m' # Black - Bold
'\[1;31m' # Red
'\[1;32m' # Green
'\[1;33m' # Yellow
'\[1;34m' # Blue
'\[1;35m' # Purple
'\[1;36m' # Cyan
'\[1;37m' # White
'\[4;30m' # Black - Underline
'\[4;31m' # Red
'\[4;32m' # Green
'\[4;33m' # Yellow
'\[4;34m' # Blue
'\[4;35m' # Purple
'\[4;36m' # Cyan
'\[4;37m' # White
'\[40m'  # Black - Background
'\[41m'  # Red
'\[42m'  # Green
'\[43m'  # Yellow
'\[44m'  # Blue
'\[45m'  # Purple
'\[46m'  # Cyan
'\[47m'  # White
'\[0m'  # Text Reset

Thì tùy vào sự lựa chọn của bạn mà bạn custom color theo format sau đây:

export PS1="[\[email protected]\h \W]\[\033[01;31m\]\$(git_branch)\[\033[00m\$ "

[01;31m\ chúng ta có thay thế màu vào chỗ này

result: Tiện tay thì mình nhét màu luôn vào cả user name, device name, and workplace

code:

export PS1="[\[\033[01;32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[01;32m\]\h\[\033[00m\] \[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\[\033[01;31m\]\$(git_branch)\[\033[00m\$ "

Change color by status branch

Và cuối cùng để tiện lợi nhất cho việc check status của branch thì chúng ta sẽ đổi màu mỗi khi branch có file change hay là đã commit chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ phải viết một function tương tự như git_branch để lấy đươc status của branch đó.

COLOR_RED="\033[01;31m"
COLOR_YELLOW="\033[01;33m"
COLOR_GREEN="\033[01;32m"
COLOR_WHITE="\033[01;37m"

git_color() {
 local git_status="$(git status 2> /dev/null)"

 if [[ $git_status == *"Changes to be committed"* ]]; then
  echo -e $COLOR_RED
 elif [[ $git_status == *"Changes not staged for commit"* ]]; then
  echo -e $COLOR_YELLOW
 elif [[ $git_status == *"nothing to commit, working directory clean"* ]]; then
  echo -e $COLOR_GREEN
 else
  echo -e $COLOR_WHITE
 fi
}

export PS1="[\[\033[01;32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[01;32m\]\h\[\033[00m\] \[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\[$(git_color)\]\$(git_branch)\[\033[00m\$ "

EZ và Cool ngầu phải không ạ! ✌️

SUMMARY

Qua bài viết này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn một vài tip nhỏ để custom command prompt sao cho tiện lợi nhất có thể, hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các bạn trong công việc!

Tuy nhiên ở đây thì mình lại chưa tìm được cách khi enter để load file bashrc or auto cập nhật color. MÌnh sẽ tìm hiểu thêm và update sau khi mình tìm ra vấn đề ạ. Nếu mọi người ai có thể thì xin vui lòng để lại comment và mình sẽ update ạ.

Thank you!

Nguồn tham khảo:

https://coderwall.com/p/pn8f0g/show-your-git-status-and-branch-in-color-at-the-command-prompt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.