+1

8 mục tiêu kiểm thử mà mọi tester cần biết

Có phải mục tiêu kiểm thử đơn giản chỉ là "TÌM BUG" ??? Thực tế có tới 8 mục tiêu kiểm thử mà mọi tester cần biết

  1. Ngăn ngừa lỗi trong sản phẩm phần mềm: Một trong những mục tiêu của kiểm thử phần mềm là tránh những sai lầm trong giai đoạn đầu phát triển. Phát hiện sớm các lỗi làm giảm đáng kể chi phí và nỗ lực.
  2. Đánh giá các sản phẩm công việc (requirement, design, code…) nhằm xác định các vấn đề mơ hồ chưa rõ ràng trong tài liệu giúp tiết kiệm đáng kể thời gian phát triển và thử nghiệm
  3. Xác minh liệu tài liệu requirement đã đầy đủ các trường hợp chưa.
  4. Xác định liệu đối tượng được kiểm thử đã hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, các bên liên quan mong đợi hay chưa?
  5. Xây dựng niềm tin về chất lượng của sản phẩm, đối tượng được kiểm thử, càng về cuối vòng đời phát triển càng ít lỗi thì càng củng cố được niềm tin về chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
  6. Giảm thiểu rủi ro: tích hợp quy trình quản lý rủi ro để xác định mọi rủi ro càng sớm càng tốt trong quá trình phát triển.
  7. Cung cấp đủ thông tin cho các bên liên quan để cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là về mức độ chất lượng của đối tượng thử nghiệm
  8. Tìm lỗi, xác định tối đa lỗi có trong sản phẩm phần mềm

Xem thêm các bài viết chia sẻ về kiến thức kiểm thử phần mềm tại đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.