Avatar

TakeIT Vietnam

https://takeit.vn

TakeIT provides Offshore Development Center, Product Team, Data Solution, Business Digitization, and AI Development

5 4 2 1.2K

TakeIT được thành lập bởi một nhóm thành viên người Việt với hơn 15 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp khác nhau trên thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản và Đông Nam Á.

Với đội ngũ nhiệt huyết và tài năng, chúng tôi tập trung giúp các bạn tăng trưởng giá trị thông qua các hoạt động số hóa doanh nghiệp, vận hành hệ thống ổn định và tạo đột phá bằng cách triển khai ý tưởng kinh doanh mới thật nhanh chóng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu của doanh nghiệp và mạng xã hội.

Members List


Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.