Avatar

Stringee

STRINGEE là công ty chuyên cung cấp nền tảng, APIs cho các Developers, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tích hợp các tính năng như Voice Call, Video Call. SMS, Chat, Video Conference và Contact Center vào ứng dụng/website có sẵn. Hi vọng những bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn có thể tự xây dựng các ứng dụng giao tiếp thực tế của mình để hỗ trợ hoạt động liên lạc với khách hàng hiệu quả hơn.

13 14 10 2.8K
Silver Content Creator

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.