Avatar

Open IT Vietnam

Phát triển cộng đồng IT theo hướng mở

3 87 1 27.7K

Hướng tới mục tiêu phát triển ngành IT Việt Nam theo hướng mở. Người học được tiếp cận nguồn kiến thức được chuẩn hóa, kho open source chất lượng cao và đa dạng các nguồn tài nguyên khác. Cộng đồng thân thiện, tự do và có tinh thần chia sẻ.

Members List


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.