Avatar

giftee Tech Vietnam

https://vn.giftee.tech/

Chúng tôi là công ty dịch vụ eGift hàng đầu tại Nhật, đang mở rộng sang khu vực Đông Nam Á, chúng tôi tập trung xây dựng văn hóa tặng quà trên toàn khu vực Đông Nam Á theo một cách mới với sản phẩm đa dạng, cơ hội mở rộng đối tác. Chúng tôi phát triển các sản phẩm tuyệt vời dựa trên Văn hóa "Geek Suit".

1 2 1 608
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.