Avatar

Viblo Engineering

Nơi chia sẻ những câu chuyện liên quan đến hành trình phát triển Viblo, cách xây dựng những tính năng, kiến trúc và update những công nghệ mới.

0 8 8 0

Viblo Engineering là tổ chức bao gồm các thành viên thuộc đội ngũ phát triển của Viblo Platform.

Lần đầu tiên ra mắt từ năm 2015, Viblo Platform đã trải qua các thời kỳ từ phát triển những tính năng cơ bản nhất, đến cải tạo và áp dụng những công nghệ mới để tối ưu trải nghiệm đến với người dùng. Viblo Team tin chắc rằng những người dùng Viblo cũng rất tò mò về hành trình đó và có thể cùng nhau học hỏi và phát triển từ chính những trải nghiệm của Viblo Team. Vì vậy, Viblo Engineering được tạo ra là nơi để chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình phát triển Viblo, góp phần giúp người dùng hiểu hơn về quá trình hình thành cũng như cách thức Viblo hoạt động.

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.