Avatar

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vakaxa

Ứng dụng công nghệ Blockchain và các dịch vụ liên quan đến phát triển tiền điện tử.

0 1 1

Giải pháp và ứng công nghệ Blockchain, cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển tiền điện tử, thiết kế sàn giao dịch tiền ảo (coin), thiết kế phần mềm và thiết kế website

Members List


Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.