Published at Apr 19th, 2018 4:36 p.m. 496 12 3 2
  • 496 12

Redux là một thư viện Javascript giúp tạo ra thành một lớp quản lý trạng thái của ứng dụng. Được dựa trên nền tảng tư tưởng của kiến trúc Flux do Facebook giới thiệu, do vậy Redux thường là bộ đôi kết hợp hoàn hảo với React ( React Js và React Native ). Và đương nhiên khi nhắc đến reactJs điều đầu tiên ngưới ta nhớ đến đó chính là redux.

Share

COMMENTS


Apr 19th, 2018 4:37 p.m.

(len)

+2
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Văn Quy @ruacondepzaj
Apr 19th, 2018 4:38 p.m.

@KmasterYC hừm =))

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 19th, 2018 5:31 p.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.