+3

Bàn về JavaScript

Share
  • 218 2
Published at Jan 11th, 8:04 AM 218 2 0 8
  • 218 2

Đây mà một series chia sẻ kiến thức về core JavaScript dành cho những bạn có nhu cầu học hỏi kiến thức. Hy vọng sẽ giúp ích được nhiều cho mọi người trong công việc của mình. Kiến thức trong series được tham khảo từ nhiều nguồn, trong đó có một phần không nhỏ tới từ series You Don't Know JS của Kyle Simpson.

Share