+1

Authentication story

Share
  • 530 3
 Published at thg 4 7, 2019 6:32 CH 530 3 0 2
  • 530 3

Banner

Authentication story là series kiến thức về quá trình authentication các ứng dụng web. Để có thể phác họa cho các bạn một bức tranh đầy đủ, toàn cảnh về những kiến thức liên quan tới authentication, mình sẽ chia bài viết ra làm các phần để các bạn đọc đỡ chán:

  • Phần 1: Authentication là làm gì?
  • Phần 2: Authentication cơ bản
  • Phần 3: Các phương thức xác thực hay dùng
  • Phần 4: Best practices

Series có thể có phần 5, phần 6 nếu mình nghĩ ra cái gì đó để nói thêm =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.