Asked Oct 25th, 2019 2:27 AM 83 0 1
  • 83 0 1
+1

Xin mẫu tài liệu quy trình sản xuất gia công phần mềm 7 bước

Share
  • 83 0 1

Mình cần xin mẫu tài liệu quy trình sản xuất phần mềm tại VN để hợp quy cho sản phẩm đang làm. Bạn nào có mẫu cho mình xin. Cám ơn nhiều

Theo Bộ TT-TT yêu cầu: Quy trình sản xuất phần mềm phải thông qua 7 bước sau:

  1. Xác định yêu cầu.
  2. Phân tích và thiết kế.
  3. Lập trình, viết mã lệnh.
  4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.
  5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm.
  6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm.
  7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

1 ANSWERS


Answered Oct 25th, 2019 6:49 AM
+1

Tài liệu tiếng anh nhá bạn, hoặc bạn có thể kiếm slide tiếng việt của các trường đại học bộ môn Công nghệ phần mềm

Đây là ví dụ 1 tài liệu: http://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428551142.pdf

Share
Oct 26th, 2019 8:30 AM

Cám ơn. Tuy nhiên mình cần 1 bản của 1 đơn vị trong ngành đang ứng dụng và đã được hợp quy thành công nhằm khi bên mình nộp hồ sơ xét duyệt bên Bộ TTTT cho suôn sẻ.

0
| Reply
Share