Asked Feb 14th, 2020 3:27 AM 159 0 2
  • 159 0 2
+1

viết store như thế nào mời chuẩn.

Share
  • 159 0 2

mình có làm một project mới tự mình build trc đó form khung project một anh leader code. h minh muốn tự build mình có đọc code trong store, index, App mình không hiểu cho lắm cần một bác chỉ giáo thanks.

Feb 14th, 2020 3:31 AM

mình nghĩ bạn không hiểu chõ nào thì nên show code lên hoặc trình bày cụ thể hơn để mọi người có thể dễ giúp hơn

0
| Reply
Share
Le Van Giang @le.van.giang
Feb 14th, 2020 3:37 AM

Bạn có thể nói rõ ngôn ngữ bạn là gì thì mọi người mới có thể trả lời cụ thể được chứ bạn hỏi chung chung quá 😃

0
| Reply
Share
tuan nguyen @nguyenthetuan
Feb 14th, 2020 4:00 AM

minh đang làm react native.

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Feb 14th, 2020 4:05 PM
0

https://www.valentinog.com/blog/redux/ ngày valentine đọc trang này cho đúng điệu. Hy vọng lần sau bạn hỏi gì hay và rõ ràng hơn.

Share
Đăng Khoa @htdangkhoa
Feb 20th, 2020 7:48 AM
Answered Feb 20th, 2020 7:51 AM
0

Tuy là ReactJS nhưng, bác follow theo template này thử xem ok k nhé. Mình cũng apply style kiểu này vào react-native thấy ok.

https://github.com/htdangkhoa/erb

Share