Asked Jun 21st, 2018 10:01 AM 115 1 1
  • 115 1 1
+1

upload file excel to mongodb with php

Share
  • 115 1 1

Mình muốn đưa dữ liệu từ file excel lên mongodb qua cakephp.Có cao nhân nào biết ko ạ chỉ mình với

Tran Duc Thang @thangtd90
Jun 21st, 2018 10:09 AM

@catbuidem Ý bạn là cho phép người dùng upload file excel, sau đó phần server sẽ đọc dữ liệu ở trong file excel rồi lưu vào MongoDB đúng không nhỉ?

0
| Reply
Share
Jun 22nd, 2018 3:43 AM

Đúng rồi đó ạ! @thangtd90

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 22nd, 2018 4:23 AM
+2

@catbuidem Có vẻ bạn đang gặp vấn đề ở việc đọc nội dung file excel đúng không nhỉ 🤔

Bạn có thể sử dụng package PHPOffice/PhpSpreadsheet, một thư viện rất mạnh mẽ trong việc hỗ trợ thao tác với file excel.

ví dụ

$inputFileName = './sampleData/example.xls';

/** Create a new Xlsx Reader  **/
$reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx();
$spreadsheet = $reader->load($inputFileName);

sau đó bạn chỉ cần xử lý data, rồi lưu vào trong DB theo cấu trúc mà mình mong muốn thôi 🤔

Về document của PHPOffice/PhpSpreadsheet, bạn có thể xem thêm ở trang https://phpspreadsheet.readthedocs.io

Share
Jun 22nd, 2018 4:49 AM

thư viện này có giống thư viện PHPExcel ko anh nhỉ?

+1
| Reply
Share
Tran Duc Thang @thangtd90
Jun 22nd, 2018 5:27 AM

@catbuidem Trên Github của PhpSpreadsheet có ghi rằng

PhpSpreadsheet is the next version of PHPExcel. It breaks compatibility to dramatically improve the code base quality (namespaces, PSR compliance, use of latest PHP language features, etc.).
Because all efforts have shifted to PhpSpreadsheet, PHPExcel will no longer be maintained. All contributions for PHPExcel, patches and new features, should target PhpSpreadsheet develop branch.

tức PhpSpreadsheet là phiên bản phát triển của PHPExcel, và hiện PHPExcel đã không còn được maintain nữa, họ chỉ tập trung vào PhpSpreadsheet thôi 😄

+1
| Reply
Share
Jun 22nd, 2018 6:04 AM

oh. Cảm ơn anh nhiều! 😄

0
| Reply
Share