Asked Jan 3rd, 10:49 p.m. 134 0 2
  • 134 0 2
0

Ứng dụng AI với android

Share
  • 134 0 2

Mình đang có ý tuởng muốn xây dựng một trợ lý ảo AI bằng python và muốn up có lên đâu đó để nó thành một hệ thống xử lý để khi điện thoại gửi yêu cầu tới nó sẽ gửi lên hệ thộng và hệ thống xử lý tự gửi câu trả lời về điện thoại. Xây dựng hệ thống trên khả thi không ạ

2 ANSWERS


Answered Jan 4th, 2:24 a.m.
0

Khả thi bạn ơi, app android chỉ là cái giao diện cho người dùng, server xử lý tất.

Share
Answered Jan 5th, 7:47 a.m.
0

Khả thi bạn, training model xong đem vô django làm backend, tạo api để bên android gửi request qua là ok.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.