Asked Feb 18th, 2019 8:34 a.m. 225 0 1
  • 225 0 1
0

Thư mục bin trong rails project

Share
  • 225 0 1

Dạ hi các anh chị,

Trong quá trình em setup 1 project, em có làm theo document cũ để lại và sau đó em nhận thấy thư mục bin trong project em đang làm sinh ra các file mới tương ứng như hình dưới đây. Nên em xin phép hỏi mọi người là:

  • file trong thư mục này có chức năng gì trong project.
  • em có thể xóa các file này đi mà không ảnh hưởng tới project hay không?

Em cảm ơn các anh chị và mọi người đã đọc câu hỏi của em.

1 ANSWERS


Answered Feb 18th, 2019 9:33 a.m.
Accepted
+3

Thư mục bin của một dự án rails thường chứa các "binstub", chả biết gọi là gì, nhưng hiểu đơn giản là nó là thứ để các gem có thể chạy đúng trong môi trường của rails app. Nhờ đó mà chúng ta có thể gọi lệnh rake xxx thay vì bundle exec rake xxx, ngắn gọn hơn rất nhiều. Tất cả những gem nào cần được chạy đều có thể tạo ra binstub trong thư mục bin, theo như ảnh của bạn thì bạn cũng dùng tương đối nhiều gem đó. Ngoài ra, binstub thì không nên xoá bạn nhé, có thể khiến gem chạy sai.

Share
Avatar Thanh Nguyen @adamhoang308
Feb 19th, 2019 1:37 a.m.

oh, cảm ơn bạn nhiều nhiều 😘😅

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.