Asked Jul 13th, 2022 4:16 p.m. 188 0 1
  • 188 0 1
0

Thiết kế DB một sản phẩm nhiều lựa chọn và giá thành

Share
  • 188 0 1

Em muốn thiết kế DB một sản phẩm nhiều lựa chọn và giá thành, em có tìm hiều mô hình EAV nhiều lựa chọn thì em hơi rõ về nó r, nhưng về giá thành thì em vẫn đang mơ hồ, mong anh chị giải thích giúp em ! Em cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Jul 15th, 2022 6:10 a.m.
Accepted
0

có nhiều loại giá và thứ tự ưu tiên, ví dụ giá gắn trực tiếp theo các attribute của entity, hoặc giá gắn trực tiếp vào entity, giá đã qua discount, giá đặc biệt (ưu đãi trong khoảng time..). Bạn nên xét độ ưu tiên để lấy ra giá hiện tại

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.